card

Хууль тогтоомж

Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Маягт заавар батлах тухай

Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Маягт заавар батлах тухай

Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Маягт заавар батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Журам батлах тухай

Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Журам батлах тухай

Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал: Журам батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын даргын А/122 дугаар тушаал

Авлигатай тэмцэх газрын даргын А/122 дугаар тушаал

Авлигатай тэмцэх газрын даргын А/122 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Засгийн газрын 2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний 244 дүгээр тогтоол

Засгийн газрын 2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний 244 дүгээр тогтоол

Засгийн газрын 2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний 244 дүгээр тогтоол

Дэлгэрэнгүй
Сонгуульд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт

Сонгуульд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт

Сонгуульд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл

Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл

Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл

Дэлгэрэнгүй
АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙГ БҮРТГЭХ, ХЯНАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙГ БҮРТГЭХ, ХЯНАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙГ БҮРТГЭХ, ХЯНАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенц

Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенц

Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенц

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Дэлгэрэнгүй