card

Видео сургалт сурталчилгаа

Авлигын шилэн бөмбөлөг

Авлигын шилэн бөмбөлөг

Авлигын шилэн бөмбөлөг

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагч Танаа

Төрийн албан хаагч Танаа

Төрийн албан хаагч Танаа

Дэлгэрэнгүй
АТГ-ын ажилтны нэг өдөр: Ц.Баасандэлгэр, Т.Гоцбаяр

АТГ-ын ажилтны нэг өдөр: Ц.Баасандэлгэр, Т.Гоцбаяр

АТГ-ын ажилтны нэг өдөр: Ц.Баасандэлгэр, Т.Гоцбаяр

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай /2019/

Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай /2019/

Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай /2019/

Дэлгэрэнгүй
Харандааны адал явдал: Ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ? (2019 он)

Харандааны адал явдал: Ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ? (2019 он)

Харандааны адал явдал: Ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ? (2019 он)

Дэлгэрэнгүй
Зохиомжит шторк: Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ? (2019 он)

Зохиомжит шторк: Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ? (2019 он)

Зохиомжит шторк: Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ? (2019 он)

Дэлгэрэнгүй
Харандааны адал явдал: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг (2019 он)

Харандааны адал явдал: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг (2019 он)

Харандааны адал явдал: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг (2019 он)

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ шторк 2019 он

ХАСХОМ шторк 2019 он

ХАСХОМ шторк 2019 он

Дэлгэрэнгүй
Эрх зүйн хөтөч: Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гэж юу вэ?

Эрх зүйн хөтөч: Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гэж юу вэ?

Эрх зүйн хөтөч: Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гэж юу вэ?

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА

ХАСХОМ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА

ХАСХОМ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА

Дэлгэрэнгүй