card

Статистик, сургалт мэдээлэл

29 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

29 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-08-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 29 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж 3 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 145 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

Нийтийн албанд томилогдох 145 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 1 дүгээр сарын 04-08-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 145 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 55 гомдлыг шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 55 гомдлыг шалгав

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 1 дүгээр сарын 04-08-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 55 гомдол, мэдээллийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
6 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

6 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 21-25-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 35 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 6 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна. Үүнээс зөрчилтэй мэдүүлсэн 2 байв.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 243 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Нийтийн албанд томилогдох 243 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 21-25-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 100 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
16 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

16 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 51 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 16 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 338 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Нийтийн албанд томилогдох 338 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 110 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 42 гомдол шалгагдаж байна

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 42 гомдол шалгагдаж байна

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 12 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 60 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.

Дэлгэрэнгүй
3 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

3 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 7-11-ний өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 54 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 3 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 300 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Нийтийн албанд томилогдох 300 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 7-11-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 181 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй