card

Статистик, сургалт мэдээлэл

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 48 гомдлыг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 48 гомдлыг хянан шалгав

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 11 дүгээр сарын 2-6-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 48 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.

Дэлгэрэнгүй
58 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгаж байна

58 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгаж байна

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 78 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 20 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 153 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

Нийтийн албанд томилогдох 153 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 153 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 39 гомдлыг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 39 гомдлыг хянан шалгав

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 10 дугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 39 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.

Дэлгэрэнгүй
90 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

90 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 90 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 431 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Нийтийн албанд томилогдох 431 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 131 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 12 гомдлыг хянан шийдвэрлэв

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 12 гомдлыг хянан шийдвэрлэв

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 10 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 44 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 277 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Нийтийн албанд томилогдох 277 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 58 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 50 гомдлыг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 50 гомдлыг хянан шалгав

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 10 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 50 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 51 гомдлыг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 51 гомдлыг хянан шалгав

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2020 оны 10 дугаар сарын 5-9-ний өдрүүдэд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 51 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав.

Дэлгэрэнгүй