card

Маягт

ЭБАТ-ы үйл ажиллагаанд мөрдөх бүртгэлийн маягтыг шинэчлэн батлав

ЭБАТ-ы үйл ажиллагаанд мөрдөх бүртгэлийн маягтыг шинэчлэн батлав

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн дагуу дараах бүртгэлийн маягтыг Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/31 дүгээр тушаалаар шинэчлэн батлав.

Дэлгэрэнгүй
ЭБАТ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөх бүртгэлийн маягт

ЭБАТ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөх бүртгэлийн маягт

ЭБАТ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөх бүртгэлийн маягт

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2012 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 91 дугаар тушаалын хавсралтууд

Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2012 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 91 дугаар тушаалын хавсралтууд

Дэлгэрэнгүй