card

Хэлэлцүүлэг

“Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл”

“Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл”

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулж “Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл” сэдвээр хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг өнөөдөр /2019.12.09/ Авлигатай тэмцэх газар /АТГ/-аас зохион байгууллаа. Уг зөвлөгөөнд Улсын дээд шүүх, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Улсын Ерөнхий прокурорын газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Монголын Хуульчдын холбоо, Монголын Өмгөөлөгчдийн холбоо зэрэг байгууллагын удирдах албан тушаалтнууд оролцов.

Дэлгэрэнгүй
Х.Хашбаатар: Оролцоогоо нэгтгэж байж авлигыг таслан зогсооно

Х.Хашбаатар: Оролцоогоо нэгтгэж байж авлигыг таслан зогсооно

Х.Хашбаатар: Оролцоогоо нэгтгэж байж авлигыг таслан зогсооно

Дэлгэрэнгүй
З.Баасанням: Хуулийн байгууллагуудын шударга ёс хаанаас эхлэх вэ...

З.Баасанням: Хуулийн байгууллагуудын шударга ёс хаанаас эхлэх вэ...

З.Баасанням: Хуулийн байгууллагуудын шударга ёс хаанаас эхлэх вэ...

Дэлгэрэнгүй
“Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл” сэдэвт хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөн болов

“Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл” сэдэвт хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөн болов

НҮБ-аас зарлан тунхагласан авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулж “Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл” сэдвээр хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Ч.Жаргалбаатар: Яагаад зөвшөөрөл хүсэх ёстой гэж?

Ч.Жаргалбаатар: Яагаад зөвшөөрөл хүсэх ёстой гэж?

Ч.Жаргалбаатар: Яагаад зөвшөөрөл хүсэх ёстой гэж?

Дэлгэрэнгүй
З.Дашдаваа: Шинэ шатанд гаргахыг уриалж байна

З.Дашдаваа: Шинэ шатанд гаргахыг уриалж байна

З.Дашдаваа: Шинэ шатанд гаргахыг уриалж байна

Дэлгэрэнгүй
З.Дашдаваа: Нийгмийн шаардлагыг харгалзан зохион байгууллаа

З.Дашдаваа: Нийгмийн шаардлагыг харгалзан зохион байгууллаа

З.Дашдаваа: Нийгмийн шаардлагыг харгалзан зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ НЭЭЖ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА, ТЭРГҮҮН КОМИССАР З.ДАШДАВААГИЙН  ХЭЛСЭН ҮГ

ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ НЭЭЖ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА, ТЭРГҮҮН КОМИССАР З.ДАШДАВААГИЙН ХЭЛСЭН ҮГ

Дэлхийн улс орнууд мөнгө угаах, хар тамхи болон хүн худалдаалах, зэвсгийн наймаа, авлига, терроризм зэрэг хор уршиг ихтэй, зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудалд онцгойлон анхаарч, тэдгээрийг илрүүлэх, шалгаж шийдвэрлэх чиглэлээр нэгдсэн арга аргачлал боловсруулан, үр дүн гаргахад чармайн ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

"Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл" нэгдсэн зөвлөгөөн болов

"Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл" нэгдсэн зөвлөгөөн болов

Дэлгэрэнгүй
Г.Зориг: Технологийн хувьсгал нь авлигыг бууруулна

Г.Зориг: Технологийн хувьсгал нь авлигыг бууруулна

Г.Зориг: Технологийн хувьсгал нь авлигыг бууруулна

Дэлгэрэнгүй