card

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хүнд сурталд хамаарах 6 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хүнд сурталд хамаарах 6 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албаны хүнд суртал, чирэгдэл үзүүлсэн талаарх  иргэн, байгууллагаас ирүүлсэн 6 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав. 

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагуудын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийв

Төрийн байгууллагуудын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийв

“Гадаадын болон дотоодын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид тэтгэлэг, зээл олгох, эргэн төлүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, буцалтгүй олгох журам”-ыг хянаж, холбогдох саналуудыг тусгуулахаар хүргүүллээ.  

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 1492 хүнийг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 1492 хүнийг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад нийт 1492 хүнийг хамруулан зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Батлан хамгаалах салбарын удирдах ажилтны зөвлөлгөөнд оролцов

Батлан хамгаалах салбарын удирдах ажилтны зөвлөлгөөнд оролцов

Арга хэмжээнд аймаг, нийслэлийн цэргийн анги нэгтгэлийн удирдлага, хүний нөөцийн 158 албан тушаалтныг танхимаар болон цахимаар хамруулав.

Дэлгэрэнгүй
Спортын авлигын эрсдэлийг арилгах асуудлаар уулзаж ярилцав

Спортын авлигын эрсдэлийг арилгах асуудлаар уулзаж ярилцав

Уулзалтын үеэр Биеийн тамир, спортын хорооны шударга байдлын үнэлгээ болон Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаад дүгнэлт хийж, цаашид анхаарах асуудлыг хөндөж ярилаа.

Дэлгэрэнгүй
Хилийн цэргийн ангийн албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав

Хилийн цэргийн ангийн албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав

Сургалтыг “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, “Авлигын эсрэг манлайлал”, “Ашиг сонирхлын зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвүүдээр удирдан явуулсан бөгөөд салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, бодит баримт мэдээлэл зэргийг жишээ болгон сонгон авч, харилцан ярилцлага хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлж эхэллээ

Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлж эхэллээ

Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байсан “Эрдэнэт инвест” хөрөнгө оруулалтын санд цэнхэр тасалбарын нэгж эрхтэй 8000 гишүүний бүртгэл болон холбогдох баримт бичгийг судалж, сангийн үлдэгдлийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай зөвлөмжийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
ХААИС-ийн оюутнуудад сургалт зохион байгуулав

ХААИС-ийн оюутнуудад сургалт зохион байгуулав

Сургалтыг “Авлига, авлигын хор хөнөөл, шалтгаан нөхцөл”, “Шударга ёс” сэдвээр шударга ёсны судалгаа, бодит баримт мэдээлэл зэргийг жишээ болгон сонгон авч, харилцан ярилцлага хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Их сургуулиудад байгуулсан “Шударга ёсны клуб”-уудын нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулав

Их сургуулиудад байгуулсан “Шударга ёсны клуб”-уудын нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулав

Уг арга хэмжээнд дээрх их сургуулиудын 4 клубийн 78 оюутан оролцсон бөгөөд оюутнууд өдөрлөгийн үеэр “Олон нийтийн төв” болон байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах аялал хийв.

Дэлгэрэнгүй