card

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ

Авлигын эсрэг сургалтад 435 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 435 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын авлигын эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө болон Соёлын сайдад хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийв.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 1898 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 1898 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд төрийн үйлчилгээний хүнд суртлыг бий болгоод зогсохгүй цаашлаад авлигын гэмт хэрэг, зөрчил гарах эрсдэлийг дагуулж болзошгүй “Өргөө” амаржих газрын удирдлагаас үндэслэлгүй тогтоосон төлбөртэй үйлчилгээний журмыг хүчингүй болгуулахаар ажиллав.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөгч, прокурорын мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулав

Мөрдөгч, прокурорын мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулав

Энэ удаагийн сургалтыг Улсын ерөнхий прокурорын газар, Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн удирдах албан тушаалтнууд олон улсын сайн туршлагад тулгуурлан явуулснаараа онцлог ач холбогдолтой боллоо.  

Дэлгэрэнгүй
“Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналт, хяналтыг сайжруулах нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

“Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналт, хяналтыг сайжруулах нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

Хэлэлцүүлгийг зохион байгуулагчдаас оролцогч талуудын саналыг тусган Улсын Их Хурал болон Засгийн газарт төсвийн асуудлаар Зөвлөмж хүргүүлэхээр тогтлоо.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 1765 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 1765 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Нэр бүхий албан тушаалтны ёс зүй, хүнд суртал, чирэгдэлтэй төрийн үйлчилгээний талаарх гомдол, мэдээллийг хянан шалгалаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 905 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 905 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 905 иргэн, албан тушаалтныг хамруулж зохион байгуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 845 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 845 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Төрийн байгууллагуудад шударга байдлын үнэлгээг сайжруулах, ил тод байдлыг хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлэх, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд дүн шинжилгээ хийх, хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянах чиглэлээр тус тус ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
“Шударга ёсны клуб”-ын үйл ажиллагааг сурталчлах, клуб хооронд туршлага солилцох арга хэмжээ зохион байгуулав

“Шударга ёсны клуб”-ын үйл ажиллагааг сурталчлах, клуб хооронд туршлага солилцох арга хэмжээ зохион байгуулав

Шударга ёсны клубээр дамжуулан зохион байгуулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэлэлцсэн бөгөөд клуб хариуцсан багш нар туршлага солилцов

Дэлгэрэнгүй
Улсын шигшээ баг, холбоодын удирдах ажилтнуудад сургалт зохион байгуулав

Улсын шигшээ баг, холбоодын удирдах ажилтнуудад сургалт зохион байгуулав

Арга хэмжээнд Үндэсний шигшээ багийн 23 холбоод төрийн албан хаагч зэрэг 48 хүн хамрагдаж асуулт, хариулт өрнүүлэн идэвхтэй оролцов.

Дэлгэрэнгүй
Сүхбаатар дүүргийн хороодын Олон нийтийн байцаагч нарт сургалт зохион байгуулав

Сүхбаатар дүүргийн хороодын Олон нийтийн байцаагч нарт сургалт зохион байгуулав

Сургалтад Сүхбаатар дүүргийн 1-20 дугаар хорооны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий Олон нийтийн байцаагч 100 гаруй хүнийг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй