card

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ

Авлигын эсрэг хууль тогтоомж сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Авлигын эсрэг хууль тогтоомж сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Гаалийн салбар дахь авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, гарч буй үр дүн, цаашид анхаарах асуудлыг танилцуулав.

Дэлгэрэнгүй
Эрх зүйн чиглэлээр суралцдаг оюутнуудыг сургалтад хамруулав

Эрх зүйн чиглэлээр суралцдаг оюутнуудыг сургалтад хамруулав

Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн эрүүгийн хэрэг, бодит баримтыг үндэслэн авлигын хор уршгийг таниулах, соён гэгээрүүлэх ажлыг цаашид хамтран зохион байгуулахаар болов.

Дэлгэрэнгүй
“Инженерийн ёс зүй” хичээлийг 18 их, дээд сургуулийн хөтөлбөрт тусгахаар болов

“Инженерийн ёс зүй” хичээлийг 18 их, дээд сургуулийн хөтөлбөрт тусгахаар болов

Авлигын эсрэг сургалтад 2092 албан тушаалтан, иргэнийг хамруулжээ.

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуульд “Шударга ёсны клуб” байгуулав

Үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуульд “Шударга ёсны клуб” байгуулав

Нээлтийн арга хэмжээнд Үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуулийн харьяа Цэргийн нэгдсэн дээд сургууль болон Аюулгүй байдлын дээд сургуулийн 1-4 дүгээр курсын 420 сонсогч, оюутан хамрагдсан бөгөөд клубт элсэх хүсэлтэй оюутнуудыг бүртгэж үйл ажиллагааг нь эхлүүллээ. 

Дэлгэрэнгүй
“Ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон” аяны хүрээнд сургалт зохион байгуулав

“Ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон” аяны хүрээнд сургалт зохион байгуулав

Зөвлөмжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хариуцлагыг дээшлүүлэх, иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй төрийн үйлчилгээг хүргэх, ил тод байдлыг сайжруулах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байхад уриалсан “Ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон” аяныг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын өртөөний албан хаагчдыг авлигын эсрэг сургалтад хамруулав

Төмөр замын өртөөний албан хаагчдыг авлигын эсрэг сургалтад хамруулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зорилго, зорилтууд сэдвүүдээр мэдээллийг хийж, Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн ном, гарын авлагыг түгээж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээл олголтыг шалгаж, Зөвлөмж хүргүүлэв

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээл олголтыг шалгаж, Зөвлөмж хүргүүлэв

Авлигын эсрэг сургалтад 905 иргэн, албан тушаалтан хамруулав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал, батлан хамгаалахын салбарын 90 албан хаагчийг сургагч багшаар бэлтгэх сургалтад хамруулав

Эрүүл мэнд, хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал, батлан хамгаалахын салбарын 90 албан хаагчийг сургагч багшаар бэлтгэх сургалтад хамруулав

Шинээр бэлтгэгдсэн сургагч багш нар авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх ойлголт, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, авлигын гэмт хэргийн ойлголт, авлигын эрсдэлийг үнэлэх аргачлал, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, иргэд олон нийтэд авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг хэрхэн ойлгуулж, үр дүнтэй арга хэмжээг зохион байгуулах нь зэрэг сэдвүүдийг судалж, цаашид өөрийн салбар байгууллага, албан хаагчиддаа энэ төрлийн сургалт, сурталчилгааг хийж, хамтран ажиллахаар болов.

Дэлгэрэнгүй