card

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ

Нийтийн алба, Хувийн хэвшил, Хөрөнгө хураах сэдвээр салбар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Нийтийн алба, Хувийн хэвшил, Хөрөнгө хураах сэдвээр салбар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Тэр дундаа хэвлэл мэдээллийн байгууллагын эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээллийг ил тод болгох шаардлагатай талаар хэлэлцүүлэгт оролцогчид онцолж байв.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалт зохион байгууллаа

Авлигын эсрэг сургалт зохион байгууллаа

“О энд К констракшн” ХХК-ийн 14 ажилтанд авлигын гэмт хэрэг,  ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“Тавантолгой түлш” ХХК-ийн 2019-2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилтийг судлав

“Тавантолгой түлш” ХХК-ийн 2019-2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилтийг судлав

Авлигын эсрэг сургалтад 288 иргэн, албан тушаалтныг хамруулж зохион байгуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Хувийн хэвшилд зориулсан сургалт зохион байгууллаа

Хувийн хэвшилд зориулсан сургалт зохион байгууллаа

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтнууд “Авлигатай тэмцэхэд хувийн хэвшлийн оролцоо, хамтын ажиллагаа”, “Авлигын шалтгаан нөхцөл, хор хөнөөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвийн хүрээнд сургалт хийж, сонирхсон асуултад нь хариулт өгч мэдээлэл солилцов.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хүнд сурталд хамаарах 6 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хүнд сурталд хамаарах 6 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албаны хүнд суртал, чирэгдэл үзүүлсэн талаарх  иргэн, байгууллагаас ирүүлсэн 6 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав. 

Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн зам, талбайн халтиргаа гулгаанд ашиглаж буй тусгай зориулалтын бодисоос үүдэлтэй авлигын эрсдэлийн талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

Нийслэлийн зам, талбайн халтиргаа гулгаанд ашиглаж буй тусгай зориулалтын бодисоос үүдэлтэй авлигын эрсдэлийн талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

Хэлэлцүүлгээс цаашид авах арга хэмжээний санал, зөвлөмжийн төслийг боловсруулж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэхээр боллоо.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагуудын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийв

Төрийн байгууллагуудын 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийв

“Гадаадын болон дотоодын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид тэтгэлэг, зээл олгох, эргэн төлүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, буцалтгүй олгох журам”-ыг хянаж, холбогдох саналуудыг тусгуулахаар хүргүүллээ.  

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 1492 хүнийг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 1492 хүнийг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад нийт 1492 хүнийг хамруулан зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Батлан хамгаалах салбарын удирдах ажилтны зөвлөлгөөнд оролцов

Батлан хамгаалах салбарын удирдах ажилтны зөвлөлгөөнд оролцов

Арга хэмжээнд аймаг, нийслэлийн цэргийн анги нэгтгэлийн удирдлага, хүний нөөцийн 158 албан тушаалтныг танхимаар болон цахимаар хамруулав.

Дэлгэрэнгүй
Спортын авлигын эрсдэлийг арилгах асуудлаар уулзаж ярилцав

Спортын авлигын эрсдэлийг арилгах асуудлаар уулзаж ярилцав

Уулзалтын үеэр Биеийн тамир, спортын хорооны шударга байдлын үнэлгээ болон Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаад дүгнэлт хийж, цаашид анхаарах асуудлыг хөндөж ярилаа.

Дэлгэрэнгүй