card

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ

Хилийн цэргийн ангийн албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав

Хилийн цэргийн ангийн албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав

Сургалтыг “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, “Авлигын эсрэг манлайлал”, “Ашиг сонирхлын зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвүүдээр удирдан явуулсан бөгөөд салбарын нөхцөл байдлын судалгаа, бодит баримт мэдээлэл зэргийг жишээ болгон сонгон авч, харилцан ярилцлага хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлж эхэллээ

Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлж эхэллээ

Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байсан “Эрдэнэт инвест” хөрөнгө оруулалтын санд цэнхэр тасалбарын нэгж эрхтэй 8000 гишүүний бүртгэл болон холбогдох баримт бичгийг судалж, сангийн үлдэгдлийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай зөвлөмжийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
ХААИС-ийн оюутнуудад сургалт зохион байгуулав

ХААИС-ийн оюутнуудад сургалт зохион байгуулав

Сургалтыг “Авлига, авлигын хор хөнөөл, шалтгаан нөхцөл”, “Шударга ёс” сэдвээр шударга ёсны судалгаа, бодит баримт мэдээлэл зэргийг жишээ болгон сонгон авч, харилцан ярилцлага хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Их сургуулиудад байгуулсан “Шударга ёсны клуб”-уудын нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулав

Их сургуулиудад байгуулсан “Шударга ёсны клуб”-уудын нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулав

Уг арга хэмжээнд дээрх их сургуулиудын 4 клубийн 78 оюутан оролцсон бөгөөд оюутнууд өдөрлөгийн үеэр “Олон нийтийн төв” болон байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах аялал хийв.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 3925 хүнийг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 3925 хүнийг хамруулав

Гомдол, мэдээлэл шалган шийдвэрлэх ажлын хүрээнд нийт 21 гомдол, мэдээлэлд холбогдох ажиллагааг хийв.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн 423 захирал, эрхлэгчийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулав

Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн 423 захирал, эрхлэгчийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулав

“Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг цаашид төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн удирдах албан тушаалтнуудад хамран зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй
Хөвсгөл аймгийн нийтийн албан тушаалтнуудтай цахимаар уулзав

Хөвсгөл аймгийн нийтийн албан тушаалтнуудтай цахимаар уулзав

Хөвсгөл аймгийн 23 сум, 1 тосгоны Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнууд, ИТХ-ын ажлын алба, сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, эрхлэгч, Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлаг байгууллагуудын удирдах болон гүйцэтгэх албан хаагч зэрэг 260 нийтийн албан тушаалтан хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Оюутнуудын дунд авлигын хэрэг, зөрчлийн асуудлаар мэтгэлцээн зохион байгуулав

Оюутнуудын дунд авлигын хэрэг, зөрчлийн асуудлаар мэтгэлцээн зохион байгуулав

Г.Мөнхзул ахлагчтай баг тэргүүн байрыг эзэлж, Б.Түмэнцоож ахлагчтай баг хоёрдугаар байрт шалгарч, Ц.Сувдмаа ахлагчтай баг гуравдугаар байрыг эзлэв.

Дэлгэрэнгүй
Гаалийн байгууллагын албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав

Гаалийн байгууллагын албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22 дугаар бүлэгт заасан гэмт хэргийн талаар ойлголт, түүний хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл хүргэж, харилцан ярилцав.

Дэлгэрэнгүй
Хувийн хэвшлийн төлөөлөлд авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулав

Хувийн хэвшлийн төлөөлөлд авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулав

“МИАТ” ТӨХК, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ, “Эрдэнэс таван толгой”, “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН, “Саммитмедикал сервис” ХХК, “Си Эй Жи Энд Эс” ХХК зэрэг 20 гаруй аж ахуйн нэгжийн 58 төлөөллийг хамруулав

Дэлгэрэнгүй