card

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ

Төсөв, санхүүгийн асуудал хариуцсан албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав

Төсөв, санхүүгийн асуудал хариуцсан албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав

“Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, Эрүүгийн хуулийн зохицуулалт” сэдвээр илтгэл тавьж, дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө.

Дэлгэрэнгүй
Гаалийн байгууллагын албан тушаалтнуудад авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулав

Гаалийн байгууллагын албан тушаалтнуудад авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулав

Танхимаар зохион байгуулсан хоёр өдрийн сургалт, уулзалт, ярилцлага нь цаг үеэ олсон, үр дүнтэй арга хэмжээ болсон талаар оролцогчид хэлж байв.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн салбар дахь дүрэм журам, тушаал шийдвэрүүдэд хяналт шалгалт хийж байна

Эрүүл мэндийн салбар дахь дүрэм журам, тушаал шийдвэрүүдэд хяналт шалгалт хийж байна

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 387 иргэн, албан тушаалтныг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“Байгалийн нөөц ашиглалт: Орлого ба зарлага” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

“Байгалийн нөөц ашиглалт: Орлого ба зарлага” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 384 иргэн, албан тушаалтныг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэл, эсээ бичлэгийн уралдааны дүн гарлаа

Оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэл, эсээ бичлэгийн уралдааны дүн гарлаа

“Оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэл, эсээ бичлэгийн уралдаан”-ы дүн гарч, шалгарсан оюутнуудад шагнал гардуулах үйл ажиллагаа 2022 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр болов.

Дэлгэрэнгүй
“Шударга ёсны боловсрол: Гэр бүл, хүмүүжил, төлөвшил” чөлөөт уулзалтыг зохион байгуулав

“Шударга ёсны боловсрол: Гэр бүл, хүмүүжил, төлөвшил” чөлөөт уулзалтыг зохион байгуулав

Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах 6 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 1820 иргэн, албан тушаалтныг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ШУТИС-ийн салбар сургууль, харьяа байгууллагын 1300 албан тушаалтныг сургалтад хамрууллаа

ШУТИС-ийн салбар сургууль, харьяа байгууллагын 1300 албан тушаалтныг сургалтад хамрууллаа

Төрийн албан хаагчийн шударга байдал, хүнд суртлын судалгааны дүн шинжилгээнд үндэслэн анхаарах асуудал, Авлигатай тэмцэх газарт шалгагдсан зөрчил, боловсролын салбартай  холбоотой гомдол, мэдээллийн тоон үзүүлэлт, шалтгаан нөхцөл, хор уршгийг бодит кейст тулгуурлан мэдээлэл солилцож, харилцан ярилцав.

Дэлгэрэнгүй
“Зам дагасан авлига” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

“Зам дагасан авлига” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газраас “Зам дагасан авлига” хэлэлцүүлгийн үеэр ярилцсан асуудлаар Зам, тээврийн хөгжлийн сайдад албан зөвлөмж хүргүүлэх, түүний хэрэгжилтэд тухай бүр хяналт тавьж ажиллана. 

Дэлгэрэнгүй
“Эрүүл мэндийн даатгал-Иргэний хяналт-Тусламж үйлчилгээ” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

“Эрүүл мэндийн даатгал-Иргэний хяналт-Тусламж үйлчилгээ” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

Хэлэлцүүлгээс нэгдсэн дүгнэлт зөвлөмж гаргаж холбогдох байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтанд танилцуулах бөгөөд өнөөгийн тулгамдаад байгаа хүндрэл бэрхшээлийг арилгах чиглэлд талууд анхаарч ажиллахаар болов.

Дэлгэрэнгүй
“Авлигаас ангид боловсрол: Ёс зүй ба шударга байдал” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

“Авлигаас ангид боловсрол: Ёс зүй ба шударга байдал” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах 11 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 942 иргэн, албан тушаалтныг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй