card

Сурталчилгаа

Хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх заавар

Хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх заавар

Нийтийн албан тушаалтан Та 2022 оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор ХАСХОМ-ээ шинэчлэн бүртгүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор бүртгүүлээрэй

Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор бүртгүүлээрэй

Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор цахим системд бүртгүүлээрэй

Дэлгэрэнгүй
ДАРГАД ҮЙЛЧИЛДЭГ-ЗӨВШӨӨРӨЛ

ДАРГАД ҮЙЛЧИЛДЭГ-ЗӨВШӨӨРӨЛ

ДАРГАД ҮЙЛЧИЛДЭГ-ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗАДРАХ НЬ

ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗАДРАХ НЬ

ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗАДРАХ НЬ

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ ТҮШМЭЛ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ ТҮШМЭЛ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ ТҮШМЭЛ

Дэлгэрэнгүй
ЭРХ МЭДЭЛТНИЙ ЦЕХ

ЭРХ МЭДЭЛТНИЙ ЦЕХ

ЭРХ МЭДЭЛТНИЙ ЦЕХ

Дэлгэрэнгүй
БАНК ДАМПУУРАХ НЬ

БАНК ДАМПУУРАХ НЬ

БАНК ДАМПУУРАХ НЬ

Дэлгэрэнгүй
АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Дэлгэрэнгүй
НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХОЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХОЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХОЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Дэлгэрэнгүй
Сонгуульд нэр дэвшигч Танаа

Сонгуульд нэр дэвшигч Танаа

УИХ-ын болон аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын, мөн сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчид хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ хэрхэн бүртгүүлэх талаарх арга зүй, заавар зөвлөгөөг Авлигатай тэмцэх газраас хүргэх үүднээс дараах нугалбарыг бэлтгэв.

Дэлгэрэнгүй