card

ХАСХОМ цахим систем видео хичээл

Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор бүртгүүлээрэй

Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор бүртгүүлээрэй

Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор цахим системд бүртгүүлээрэй

Дэлгэрэнгүй
Эрх зүйн хөтөч: Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гэж юу вэ?

Эрх зүйн хөтөч: Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гэж юу вэ?

Эрх зүйн хөтөч: Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гэж юу вэ?

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ Хичээл №1 Хөтөч сонгох Firefox

ХАСХОМ Хичээл №1 Хөтөч сонгох Firefox

ХАСХОМ Хичээл №1 Хөтөч сонгох Firefox

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ Хичээл №2 Нэвтрэх, Нууц үг сэргээх

ХАСХОМ Хичээл №2 Нэвтрэх, Нууц үг сэргээх

ХАСХОМ Хичээл №2 Нэвтрэх, Нууц үг сэргээх

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ Хичээл №3 Нууц үг солих (2 аргаар)

ХАСХОМ Хичээл №3 Нууц үг солих (2 аргаар)

ХАСХОМ Хичээл №3 Нууц үг солих (2 аргаар)

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ Хичээл №4 Дэлгэрэнгүй мэдүүлэг бөглөх

ХАСХОМ Хичээл №4 Дэлгэрэнгүй мэдүүлэг бөглөх

ХАСХОМ Хичээл №4 Дэлгэрэнгүй мэдүүлэг бөглөх

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ Хичээл №5 Гэр бүлийн байдал бөглөх

ХАСХОМ Хичээл №5 Гэр бүлийн байдал бөглөх

ХАСХОМ Хичээл №5 Гэр бүлийн байдал бөглөх

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ Хичээл №6 Орлого бөглөх

ХАСХОМ Хичээл №6 Орлого бөглөх

ХАСХОМ Хичээл №6 Орлого бөглөх

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ Хичээл №7 Эрх патент бөглөх

ХАСХОМ Хичээл №7 Эрх патент бөглөх

ХАСХОМ Хичээл №7 Эрх патент бөглөх

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ Хичээл №8 Хэвлэх

ХАСХОМ Хичээл №8 Хэвлэх

ХАСХОМ Хичээл №8 Хэвлэх

Дэлгэрэнгүй