card

Мэдээллүүд

Зөвлөмж хүргүүлэв

Зөвлөмж хүргүүлэв

Гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцлийг арилгах, мөрдөгчийн мэдэгдлийн гүйцэтгэлийг хангах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Цагдаагийн ерөнхий газарт тус тус зөвлөмж хүргүүлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
21 аймаг, 9 дүүргийн цахим хуудсанд үнэлэлт хийв

21 аймаг, 9 дүүргийн цахим хуудсанд үнэлэлт хийв

Төрийн байгууллагуудад Зөвлөмж хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй

"Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021" арга хэмжээнээс бэлтгэсэн нэвтрүүлэг

"Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021" арга хэмжээнээс бэлтгэсэн нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
Х.Буянтүмэн: Нуугдмал хөрөнгийг илрүүлж, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаар 20 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг буцаан төвлөрүүлсэн

Х.Буянтүмэн: Нуугдмал хөрөнгийг илрүүлж, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаар 20 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг буцаан төвлөрүүлсэн

2021 онд нуугдмал хөрөнгийг илрүүлж, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулснаар оффшор бүсээр дамжиж үйлдэгдсэн хэргүүдийн 20 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг буцаан төвлөрүүлсэн. Авлигын гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд хууль хяналтын байгууллагын хамтын ажиллагаа чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад хамрагдсан нийт хүний тоо өмнөх оноос 2 дахин өссөн

Авлигын эсрэг сургалтад хамрагдсан нийт хүний тоо өмнөх оноос 2 дахин өссөн

Авлигын эсрэг сургалтад хамрагдсан нийт хүний тоо өмнөх оноос 2 дахин, нийтийн албан тушаалтны тоо 3 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.

Дэлгэрэнгүй

"Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021" нэвтрүүлэг

"Авлигын эсрэг үндэсний чуулган-2021" нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй

"Шударга ёсны клуб”-ын зохион байгуулагчдыг чадавхжуулав

Сургалтад Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 84, 24, 12, 1, 40, 32 дугаар сургуулийн 40  удирдах албан тушаалтныг хамруулав

Дэлгэрэнгүй
Б.МӨНХ-ОД: АВЛИГААС АНГИД БАЙХ, АВЛИГЫН ИНДЕКСИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ НЭН ЧУХАЛ

Б.МӨНХ-ОД: АВЛИГААС АНГИД БАЙХ, АВЛИГЫН ИНДЕКСИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ НЭН ЧУХАЛ

Мөрдөгч, прокурор, шүүгч нар хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх замаар авлигын гэмт хэрэгтэй дор бүрнээ тэмцэж байгаа боловч энэ нь авлигын гэмт хэргийг бууруулахад хангалттай нөлөөлөх хүчин зүйл болж чадахгүй байна.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 102 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 102 гомдол, мэдээллийг шалгав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 517 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Иргэдтэй харилцах 110 мэдээллийн аппликэйшнийг playstore, аppstore-д байршуулав

Иргэдтэй харилцах 110 мэдээллийн аппликэйшнийг playstore, аppstore-д байршуулав

Тус аппликэйшнээр дамжуулан иргэдээс санал асуулга авах өргөн боломж бүрдэж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар туршилтын журмаар 6 санал асуулга оруулаад байна.

Дэлгэрэнгүй