card

Мэдээллүүд

АЗИЙН САНГИЙН СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАВ

АЗИЙН САНГИЙН СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАВ

АНУ-ын Азийн сангийн суурин төлөөлөгчөөр томилогдсон Сара Тейлорыг хүлээн авч уулзав.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 63 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 63 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

110 тусгай дугаараар 210 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 46 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 46 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 46 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 3 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Эрүүгийн 3 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Өнгөрсөн долоо хоногт 15 объектод нэгжлэг хийх мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын авлигатай тэмцэж буй бодлого, үйл ажиллагаанд олон улсын шинжээчид үнэлгээ хийж байна

Монгол Улсын авлигатай тэмцэж буй бодлого, үйл ажиллагаанд олон улсын шинжээчид үнэлгээ хийж байна

Монгол Улс нь Станбулын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 2012 онд нэгдэн орсон бөгөөд 2014 онд тус байгууллагын үнэлгээний баг манай улсын авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, эрх зүйн орчинд анх удаа үнэлгээ хийсэн билээ.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 65 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 65 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 244 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 45 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 45 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Хяналт шалгалтаар хууль зөрчсөн болохыг нь тогтоож нэр бүхий албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулахаар шаардлага хүргүүлж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Н.Дамдинсүрэн: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хүлээн авч дууслаа

Н.Дамдинсүрэн: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хүлээн авч дууслаа

АТГ-ын хяналт шалгалтын албаны дарга, ахлах комиссар Н.Дамдинсүрэн: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хүлээн авч дууслаа

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 146 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 146 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар 2 мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 905 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 905 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 905 иргэн, албан тушаалтныг хамруулж зохион байгуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй