card

Мэдээллүүд

Эрүүгийн цагдаагийн олон улсын байгууллага – Интерполын 91 дэх удаагийн олон улсын хуралд оролцов

Эрүүгийн цагдаагийн олон улсын байгууллага – Интерполын 91 дэх удаагийн олон улсын хуралд оролцов

Бүгд Найрамдах Австри Улсын Вена хотод 2023 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд Эрүүгийн цагдаагийн олон улсын байгууллага – Интерполын 100 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулагдсан 91 дэх удаагийн олон улсын хуралд Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын газар, Авлигатай тэмцэх газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын төлөөлөгч нар оролцлоо.

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улс Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцын хэрэгжилтээ үнэлүүлэв

Монгол Улс Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцын хэрэгжилтээ үнэлүүлэв

Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц нь авлигатай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагааг дэлхийн жишигт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, авлигын гэмт хэргийн улмаас бий болсон хөрөнгөөр гадаад улсад худалдан авсан хөрөнгийг буцаан авчрах чиглэлээр бусад улстай хамтран ажиллах боломжийг гишүүн улс орнуудад олгодог.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 13 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

Эрүүгийн 13 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 805 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
“Хүүхдийн шударга байдлын үнэлгээ” судалгааны мэдээллийг боловсруулж эхлэв

“Хүүхдийн шударга байдлын үнэлгээ” судалгааны мэдээллийг боловсруулж эхлэв

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 221 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Красноярск хотын парламент дахь ЛДПР бүлэглэлийн удирдагчийг авлига авсан хэргээр баривчилжээ

Красноярск хотын парламент дахь ЛДПР бүлэглэлийн удирдагчийг авлига авсан хэргээр баривчилжээ

Мөрдөн байцаагчдын мэдээлснээр 2016 оны 12 дугаар сараас 2017 оны 5 дугаар сар хүртэл орлогч бүрэн эрхээ ашиглан Красноярск дахь төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын даргыг ажлаас хална гэж заналхийлж аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаандаа таатай нөхцөл бүрдүүлж түүнээс авлига авсан гэж мэдэгдэв.

Дэлгэрэнгүй
Их сургуулиудад байгуулсан “Шударга ёсны клуб”-уудын нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулав

Их сургуулиудад байгуулсан “Шударга ёсны клуб”-уудын нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулав

Уг арга хэмжээнд дээрх их сургуулиудын 4 клубийн 78 оюутан оролцсон бөгөөд оюутнууд өдөрлөгийн үеэр “Олон нийтийн төв” болон байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах аялал хийв.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 3925 хүнийг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 3925 хүнийг хамруулав

Гомдол, мэдээлэл шалган шийдвэрлэх ажлын хүрээнд нийт 21 гомдол, мэдээлэлд холбогдох ажиллагааг хийв.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцын II, V бүлгийн үнэлгээний тайлан

Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцын II, V бүлгийн үнэлгээний тайлан

Конвенцын үнэлгээ нь өөрийн үнэлгээний аргачлал дээр үндэслэгддэг боловч үнэлүүлэгч улстай шууд харилцах замаар үнэлгээнд шаардлагатай мэдээллийг дэлгэрүүлж, шүүн хянаж болдог.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн 423 захирал, эрхлэгчийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулав

Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн 423 захирал, эрхлэгчийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулав

“Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг цаашид төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн удирдах албан тушаалтнуудад хамран зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй