card

Өдрийн мэдээ

Гадаад харилцааг хөгжүүлснээр 2021 онд 20 тэрбум төгрөгийн хууль бус хөрөнгийг буцаан авчирсан

Гадаад харилцааг хөгжүүлснээр 2021 онд 20 тэрбум төгрөгийн хууль бус хөрөнгийг буцаан авчирсан

Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн хүрээнд Авлигатай тэмцэх газраас гадаад улсын эрх бүхий байгууллагатай үр дүнтэй хамтран ажиллаж, ялангуяа гадаад улсаас хөрөнгө буцаах, мэдээлэл солилцох чиглэлээр 2021 онд гадаадын дөрвөн улсаас 20 тэрбум төгрөгийн хууль бус хөрөнгийг буцаан авчирч ажилласан.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн 14 байгууллагад авлигын эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн

Төрийн 14 байгууллагад авлигын эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба 2021 онд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв.

Дэлгэрэнгүй
Яам, агентлаг, Засаг даргын Тамгын газрын шударга байдлын үнэлгээ өмнөхөөс буурсан

Яам, агентлаг, Засаг даргын Тамгын газрын шударга байдлын үнэлгээ өмнөхөөс буурсан

Шударга байдлын үнэлгээг 0-100 хүртэлх оноогоор гаргах бөгөөд үнэлгээний утга 100-тай тэнцүү бол хамгийн шударгыг илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл, оноо бага бол авлигын эрсдэл өндөр, шударга байдлын түвшин нь тааруу гэсэн үг.

Дэлгэрэнгүй
АТГ-ын саналын дагуу УИХ-ын гишүүний тангарагийн үгэнд өөрчлөлт оруулсан

АТГ-ын саналын дагуу УИХ-ын гишүүний тангарагийн үгэнд өөрчлөлт оруулсан

Парламентын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Авлигатай тэмцэх газрын дарга З.Дашдаваагийн санаачлан боловсруулснаар УИХ-д өргөн барьсан саналын дагуу УИХ-ын гишүүдийн тангаргийн үг болон тангараг өргөх дэгт зарим өөрчлөлт орсон.

Дэлгэрэнгүй
АТГ-ын дэргэд 5 дахь Олон нийтийн зөвлөл ажиллаж байна

АТГ-ын дэргэд 5 дахь Олон нийтийн зөвлөл ажиллаж байна

Олон нийтийн зөвлөл нь 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба зөвлөлийн гишүүнээр ял шийтгэлгүй, иргэний нийгмийг төлөөлөх иргэнийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 4 жилийн хугацаагаар томилдог.

Дэлгэрэнгүй
Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хийж байна

Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хийж байна

2019-2020 онд мэдүүлэг гаргасан 40 мянга гаруй албан тушаалтны мэдээлэлд эрсдэл тооцсоноос 8292 албан тушаалтан эрсдэлтэй гэсэн тооцоо гарсан.

Дэлгэрэнгүй
Засгийн газар Авлигын индексийн оноог нэмэгдүүлэхээр зорьж байна

Засгийн газар Авлигын индексийн оноог нэмэгдүүлэхээр зорьж байна

Шинээр байгуулсан ажлын хэсэг авлигын гэмт хэргийг бий болгож байгаа суурь хүчин зүйлс буюу хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх зэрэг ажлыг хийх юм.

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 2 үе шаттай хэрэгжиж байна

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 2 үе шаттай хэрэгжиж байна

Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар  Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 91.1 хувийн саналаар баталсан билээ.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын төсөөллийн индексийн тухай

Авлигын төсөөллийн индексийн тухай

Авлигын төсөөллийн индекс нь манай улсын авлигын түвшинд өгч буй олон улсын байгууллагын үнэлгээ тул бид авлигын эсрэг төрийн бодлого, үйл ажиллагаандаа үндэслэл болгон ашиглах ёстой.

Дэлгэрэнгүй
Авлига, хүнд суртлыг цахим засаглалаар таслан зогсоох боломж бүрдэв

Авлига, хүнд суртлыг цахим засаглалаар таслан зогсоох боломж бүрдэв

Төрийн үйлчилгээ цахимд шилжсэнээр төрийн үйлчилгээний хүнд суртал, хүн хоорондын харилцаанаас үүдэлтэй ёс зүйн зөрчил, доголдол, авлига, хээл хахууль үүсэх нөхцөл бололцоо үгүй болно. Нөгөө талаар төрийн үйлчилгээний шуурхай байдал сайжирч, цагийг хэмнэн, эдийн засгийн үр ашиг иргэд, олон нийтэд бий болно.

Дэлгэрэнгүй