card

Өдөр тутмын мэдээ

Нийтийн албанд томилогдох 338 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 338 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 79 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 807 хэрэг шалгагдаж байна

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 807 хэрэг шалгагдаж байна

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 807 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулав

Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газар нь Дэлхийн банк болон НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны Хулгайлагдсан хөрөнгө буцаах санаачилга (StAR)-тай хамтран 2023 оны 5 дугаар сарын 15-наас 19-ний өдрүүдэд “Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны сургагч багш бэлтгэх сургалт”-ыг Цагдаагийн ерөнхий газар, УЕПГ, Дотоод хэргийн их сургууль болон Авлигатай тэмцэх газрын 26 албан хаагчийг хамруулан зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлига ба жендерийн асуудлаар судалгаа хийх жендерийн судлаач сонгон шалгаруулах зар

Авлига ба жендерийн асуудлаар судалгаа хийх жендерийн судлаач сонгон шалгаруулах зар

Авлига ба жендерийн асуудлаар судалгаа хийх жендерийн судлаач сонгон шалгаруулах зар

Дэлгэрэнгүй
Гадаад харилцааны яамнаас олгож буй “Апостиль гэрчилгээ”-г цахимжуулахаар ажиллаж байна­

Гадаад харилцааны яамнаас олгож буй “Апостиль гэрчилгээ”-г цахимжуулахаар ажиллаж байна­

Өнгөрсөн долоо хоногт зохион байгуулсан авлигын эсрэг сургалтад 1015 хүнийг хамруулав.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 118 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 118 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 93 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 13 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

Гэмт хэргийн шинжтэй 13 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 804 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй

"Авлигын судалгаа" цуврал эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2023 онд зохион байгуулах удирдамж

"Авлигын судалгаа" цуврал эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2023 онд зохион байгуулах удирдамж

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 101 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 101 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 246 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй