card

ProEnergy.Z

Эрүүгийн 5 хэрэгт 40 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 5 хэрэгт 40 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 802 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваагийн сар шинийн мэндчилгээ

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваагийн сар шинийн мэндчилгээ

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваагийн сар шинийн мэндчилгээ

Дэлгэрэнгүй
Улсын хэмжээнд 49678 албан тушаалтан хуулийн хугацаанд ХАСХОМ-ээ гаргаж баталгаажууллаа

Улсын хэмжээнд 49678 албан тушаалтан хуулийн хугацаанд ХАСХОМ-ээ гаргаж баталгаажууллаа

Авлигатай тэмцэх газарт 2022 оны ХАСХОМ-ээ бүртгүүлэх үүрэгтэй төрийн өндөр болон түүнтэй адилтгах 323 албан тушаалтан мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд шинэчлэн мэдүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй

"Авлигын гэмт хэрэг..." нэвтрүүлгийн №02

"Авлигын гэмт хэрэг..." нэвтрүүлгийн №02

Дэлгэрэнгүй
“Нүүрсний” гэх хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад албан тушаалтнууд 13.8 тэрбум төгрөгийн хахууль авсан байж болзошгүй нь тогтоогдоод байна

“Нүүрсний” гэх хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад албан тушаалтнууд 13.8 тэрбум төгрөгийн хахууль авсан байж болзошгүй нь тогтоогдоод байна

Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад нийт 75 иргэн, албан тушаалтанд эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх тусгай дугаараар 320 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх тусгай дугаараар 320 дуудлага хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 67 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
АТГ “АЧАА”-ГАА ДИЙЛЖ БАЙНА УУ?!

АТГ “АЧАА”-ГАА ДИЙЛЖ БАЙНА УУ?!

Үүнийг шийдвэр гаргагчид олж харсан бололтой. АТГ-ын үйл ажиллагаагаа дангаараа гүйцэтгэх бололцоог хангаж, зарим өөрчлөлтийг хийхээр ярьж байгаа юм байна. Тодруулбал, АТГ-ын одоогийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах, тэр дундаа орон тоо нэмэх замаар ачааллыг багасгах аж. 

Дэлгэрэнгүй
Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагын төлөөлөгчийг хүлээн авч уулзав

Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагын төлөөлөгчийг хүлээн авч уулзав

Тус байгууллагаас эрхлэн гаргасан “Авлигатай тэмцэх гарын авлага”-ыг Авлигатай тэмцэх газраас 2018 онд монгол хэлнээ хөрвүүлэн хэвлүүлж, манай улсын хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудын хүртээл болгоод байна.

Дэлгэрэнгүй
“Хоршоо хөгжүүлэх сан”-гийн олголт, төлөлтөд дүн шинжилгээ хийв

“Хоршоо хөгжүүлэх сан”-гийн олголт, төлөлтөд дүн шинжилгээ хийв

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн мэдлэгийг дээшлүүлэх хүрээнд 506 хүнийг хамруулан сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Ажлын байранд архидан согтуурсан албан тушаалтныг чөлөөлжээ

Ажлын байранд архидан согтуурсан албан тушаалтныг чөлөөлжээ

Авлигын эсрэг хуульд заасны  албан үүрэг гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн авлигын талаарх мэдээллийг Авлигатай тэмцэх газарт нэн даруй мэдээлэх гэж заасныг мөрдөж ажиллах талаар анхааруулж ярилцав.

Дэлгэрэнгүй