card

ProEnergy.Z

Нийтийн албанд томилогдох 345 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 345 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 3 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 11 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

Гэмт хэргийн шинжтэй 11 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

Өнгөрсөн долоо хоногт эрүүгийн 1 хэрэгт 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав.  

Дэлгэрэнгүй
“Шударга ёсны боловсрол” сургалтыг Төв аймагт зохион байгуулав

“Шударга ёсны боловсрол” сургалтыг Төв аймагт зохион байгуулав

Төв аймгийн “Хүмүүн” сургууль, 4, 5 дугаар сургуулийн 31 багш, 30 суралцагч, нийт 61 хүн хамрагдсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн өндөр 103 албан тушаалтан ХАСХОМ-ээ гаргаагүй байна

Төрийн өндөр 103 албан тушаалтан ХАСХОМ-ээ гаргаагүй байна

Шинэчлэн мэдүүлэг гаргах хуулийн хугацаа дуусахад 3 өдөр үлдлээ.

Дэлгэрэнгүй
Налайх дүүргийн ИТХ-ын дарга П.Нарантуяад албан зөвлөмж хүргүүлэв

Налайх дүүргийн ИТХ-ын дарга П.Нарантуяад албан зөвлөмж хүргүүлэв

Хянан шалгалтаар төсвийн ангилал, зардлыг оновчтой тодорхойлж төсөвлөн зарцуулаагүй, АТГ-аас өмнө хүргүүлсэн зөвлөмжийг бүрэн хэрэгжүүлээгүй, ИТХ-ын төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм, Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагаа хангалтгүй зэрэг нөхцөл байдлууд илэрсэн.

Дэлгэрэнгүй
Засгийн газрын “5 Ш” ажиллагаа авлигын индексийг сайжруулахад дөхөмтэй

Засгийн газрын “5 Ш” ажиллагаа авлигын индексийг сайжруулахад дөхөмтэй

Энэ “5 Ш” ажиллагаа нь цаг үеийн нөхцөл байдал, иргэд, олон нийтээс тавьж байгаа санал, шаардлагыг шуурхай шийдвэрылэхэд чиглэж байгаагаас гадна хамтран ажиллагсад, найз нөхдөө өмгөөлж хэн нь хэндээ хариуцлага тооцож чадахгүй явж ирсэн буруу тогтолцоог халах, төрийн өндөр албан тушаалыг сонгосон хэн бүхэн авлига, ашиг сонирхлоос ангид байж, өөрсдөөсөө эхлэн ёс зүйгээр манлайлах жишгийг тогтоох эерэг үр нөлөө үзүүлнэ гэж Засгийн газрын тэргүүн болон гишүүд нь үзэж байгаа аж.

Дэлгэрэнгүй
БНТУ-ын ард түмэнд эмгэнэл илэрхийлэв

БНТУ-ын ард түмэнд эмгэнэл илэрхийлэв

Г.Азжаргал “Энэ хүнд цаг үед Туркийн ард түмний уй гашууг дэлхийн улс орнууд хуваалцаж, гамшгийг хамтдаа даван туулахаар нэгдэж байгаа билээ. Турк Улсын анд нөхөдтэйгөө зүрх сэтгэлээрээ байнга хамт байх нь учирсан уй гашууг бага ч болов нимгэлж, хүндрэл бэрхшээлийг давж туулах сэтгэлийн хүч өгнө гэдэгт найдаж байгаа”-гаа илэрхийллээ.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 52 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 52 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 271 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Улсын хэмжээнд 40.5 мянган албан тушаалтан ХАСХОМ-ээ мэдүүлээд байна

Улсын хэмжээнд 40.5 мянган албан тушаалтан ХАСХОМ-ээ мэдүүлээд байна

Та зураг дээрх QR кодыг уншуулж ХАСХОМ мэдүүлэх зааварчилгаатай танилцаарай.

Дэлгэрэнгүй
Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлд болон нийгмийн сүлжээнд нийтлэгдсэн зарим мэдээллийн мөрөөр ажиллаж байна

Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлд болон нийгмийн сүлжээнд нийтлэгдсэн зарим мэдээллийн мөрөөр ажиллаж байна

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн мэдлэгийг дээшлүүлэх хүрээнд 3046 албан тушаалтанд сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй