card

ProEnergy.Z

АНУ-ын Төрийн Департаментын Иргэний аюулгүй байдал, ардчилал болон хүний эрхийн асуудал хариуцсан Төрийн нарийн бичгийн даргын орлогч, эрхэмсэг хатагтай Узра Зеяатай уулзав

АНУ-ын Төрийн Департаментын Иргэний аюулгүй байдал, ардчилал болон хүний эрхийн асуудал хариуцсан Төрийн нарийн бичгийн даргын орлогч, эрхэмсэг хатагтай Узра Зеяатай уулзав

Эрхэмсэг хатагтай Узра Зеяа Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааг өндрөөр үнэлж авлигын гэмт хэргийг мөрдөн шалгах чиглэлд ихээхэн үр дүнтэй ажиллаж байгааг магтан сайшааж, Монгол Улсын ардчилал, эрх чөлөөг бататгаж урт хугацааны тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд авлигатай тэмцэх ажиллагаа нэн чухал ач холбогдолтойг дурдаж энэ хүрээнд Авлигатай тэмцэх газартай бүхий л салбарт тогтвортой хамтран ажиллахыг илэрхийлэв.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 49 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 49 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 4 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 802 хэрэг шалгагдаж байна

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 802 хэрэг шалгагдаж байна

Өнгөрсөн долоо хоногт эрүүгийн 2 хэрэгт 2 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав.  

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 9 хоног үлдлээ 

ХАСХОМ мэдүүлэх хуулийн хугацаа дуусахад 9 хоног үлдлээ 

Нийт мэдүүлэг гаргагчдын 77.1 хувь нь 2022 оны ХАСХОМ-ээ шинэчлэн мэдүүлээд байна.

Дэлгэрэнгүй
Төсөв, санхүүгийн асуудал хариуцсан албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав

Төсөв, санхүүгийн асуудал хариуцсан албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав

“Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, Эрүүгийн хуулийн зохицуулалт” сэдвээр илтгэл тавьж, дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө.

Дэлгэрэнгүй
Улсын хэмжээнд ХАСХОМ-ийн бүрдүүлэлтийн ажил 65.8 хувьтай байна

Улсын хэмжээнд ХАСХОМ-ийн бүрдүүлэлтийн ажил 65.8 хувьтай байна

Мэдүүлгээ шинэчлэн гаргах хугацаа дуусахад 13 хоног үлдсэн тул мэдүүлэг гаргагч Та бүхэн хуульд заасан үүргээ биелүүлж мэдүүлгээ үнэн зөв, бүрэн гүйцэд мэдүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Авлигачдын алсруулсан хөрөнгийг авчрах зам дардангүй

Авлигачдын алсруулсан хөрөнгийг авчрах зам дардангүй

Нийгмийн сайн сайханд зориулагдах ёстой хөрөнгийг гадаад руу гаргаж нуусан үйлдлийг илрүүлж, ямар шат дамжлага туулан, цаг хугацаа зарцуулан буцааж авчирдгийг хүмүүс төдийлөн мэддэггүй.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 287 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 287 дуудлага хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 59 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Байгаль орчны салбарт гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийв

Байгаль орчны салбарт гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийв

Өнгөрсөн долоо хоногт Авто тээврийн үндэсний төв, Сонгинохайрхан дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэс зэрэг байгууллагын албан тушаалтнуудад хамаарах төрийн үйлчилгээний хүнд суртал, чирэгдэл, төрийн албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой иргэдээс ирүүлсэн гомдлыг хянан шалгалаа.

Дэлгэрэнгүй
Улсын хэмжээнд 21.6 мянган албан тушаалтан ХАСХОМ-ээ бүртгүүлээд байна

Улсын хэмжээнд 21.6 мянган албан тушаалтан ХАСХОМ-ээ бүртгүүлээд байна

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 6 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй