card

Өдөр тутмын мэдээ

Хэрэг бүртгэлтийн 2 хэргийн 33 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Хэрэг бүртгэлтийн 2 хэргийн 33 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 729 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Зүүн Европ, Төв Азийн “Авлигын эсрэг сүлжээ”-ний 2023-2026 оны ажлын төлөвлөгөөг баталлаа

Зүүн Европ, Төв Азийн “Авлигын эсрэг сүлжээ”-ний 2023-2026 оны ажлын төлөвлөгөөг баталлаа

Авлигатай тэмцэх газар нь Авлигын эсрэг сүлжээнээс хэрэгжүүлдэг үнэлгээний ажилд Монгол Улсын үндэсний зохицуулагчаар ажилладаг.

Дэлгэрэнгүй
“Эрүүл мэндийн даатгал-Иргэний хяналт-Тусламж үйлчилгээ” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

“Эрүүл мэндийн даатгал-Иргэний хяналт-Тусламж үйлчилгээ” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

Хэлэлцүүлгээс нэгдсэн дүгнэлт зөвлөмж гаргаж холбогдох байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтанд танилцуулах бөгөөд өнөөгийн тулгамдаад байгаа хүндрэл бэрхшээлийг арилгах чиглэлд талууд анхаарч ажиллахаар болов.

Дэлгэрэнгүй
Эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах удирдамж

Эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах удирдамж

Эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах удирдамж

Дэлгэрэнгүй
“Төрийн байгууллагын авлигад өртөж болзошгүй ажлын байрны судалгаа”-г хийж байна

“Төрийн байгууллагын авлигад өртөж болзошгүй ажлын байрны судалгаа”-г хийж байна

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 224 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
“Авлигаас ангид боловсрол: Ёс зүй ба шударга байдал” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

“Авлигаас ангид боловсрол: Ёс зүй ба шударга байдал” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах 11 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 942 иргэн, албан тушаалтныг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 81 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 81 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 34 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 11 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Эрүүгийн 11 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 717 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаан

Эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаан

Эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаан

Дэлгэрэнгүй