card

Өдөр тутмын мэдээ

АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2023 оны №01

АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2023 оны №01

2022 онд авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга бүхий мэдээллийн хуудас

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 74 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 74 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 245 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 230 албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 230 албан тушаалтныг хамруулав

Түүнчлэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын удирдах албан тушаалтны нэгдсэн зөвлөлгөөнд “Авлигын нөхцөл байдал, анхаарах асуудал” сэдвээр илтгэл, мэдээлэл хийв.

Дэлгэрэнгүй
Нүүрс олборлолт, экспорт, боомтын нүүрсний тээвэрлэлт, төлбөртэй холбогдсон 35 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна

Нүүрс олборлолт, экспорт, боомтын нүүрсний тээвэрлэлт, төлбөртэй холбогдсон 35 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна

Ажлын хэсэг 3 хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагааг дуусган шүүхэд шилжүүлэх саналтай НПГ-т хүргүүлээд байна.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 378 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 378 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 8 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 12 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Эрүүгийн 12 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Эрүүгийн 3 хэрэгт 17 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав.  

Дэлгэрэнгүй