card

Өдөр тутмын мэдээ

6 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

6 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 699 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Боловсролын салбар дахь авлигатай тэмцэх, түүнийг таслан зогсоох үүрэг бүхий Засгийн газрын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Авлигатай тэмцэх газрын төлөөлөл ажиллана

Боловсролын салбар дахь авлигатай тэмцэх, түүнийг таслан зогсоох үүрэг бүхий Засгийн газрын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Авлигатай тэмцэх газрын төлөөлөл ажиллана

Авлигатай тэмцэх газрын гомдол, мэдээлэл хүлээн авах 110 тусгай дугаарын утсаар сургууль, цэцэрлэгийн элсэлт, бүртгэлтэй холбоотой авлигын асуудлаар гомдол, мэдээллээ ирүүлэхийг иргэдэд уриалж байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх утсаар 157 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх утсаар 157 дуудлага хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 157 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйд хамаарах 11 гомдол, мэдээллийг шалгав

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйд хамаарах 11 гомдол, мэдээллийг шалгав

Хүнс,хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт мал аж ахуй, газар тариалангийн чиглэлээр шалгарч санхүүжилт авсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн 20 төслийн материалыг одоогоор татан авч, дүн шинжилгээ хийж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 180 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 180 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Одоогоор 14 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын болон хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хянан шалгаж байна.

Дэлгэрэнгүй
12 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

12 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 694 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улс ФАТФ-аас өгсөн Зөвлөмжийг амжилттай хэрэгжүүлснийг сайшаав

Монгол Улс ФАТФ-аас өгсөн Зөвлөмжийг амжилттай хэрэгжүүлснийг сайшаав

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг дүгнүүлэх Монгол Улсын бүрэлдэхүүнд Авлигатай тэмцэх газар ажилласан бөгөөд Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн дарга Иан Маккартни болон бусад албаны хүмүүстэй уулзах үеэрээ ФАТФ-ын “Зөвлөмж-15”-ын үнэлгээг ахиулах чиглэлээр байгууллагын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар танилцуулав.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 41 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 41 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 191 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Мал аж ахуй, газар тариалангийн салбарт шалгарсан төслүүдэд дүн шинжилгээ хийж байна

Мал аж ахуй, газар тариалангийн салбарт шалгарсан төслүүдэд дүн шинжилгээ хийж байна

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албаны хүнд суртал, чирэгдэл үзүүлсэн тухай иргэн, байгууллагаас ирүүлсэн 8 гомдол, мэдээллийн мөрөөр гомдол гаргагч болон албан хаагчдаас тайлбар авах, баримт гаргуулан авах зэрэг холбогдох ажиллагааг явуулав.

Дэлгэрэнгүй
ФАТФ-ын Монгол Улсад хүргүүлсэн Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланг хэлэлцэж байна

ФАТФ-ын Монгол Улсад хүргүүлсэн Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланг хэлэлцэж байна

“Зөвлөмж 15” буюу виртуал хөрөнгөд мөнгө угаахтай тэмцэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн Монгол Улсын тайланг хэлэлцэж хамгаалах арга хэмжээ зохион байгуулагдана.

Дэлгэрэнгүй