card

Өдөр тутмын мэдээ

Авлигын эсрэг сургалтад 1250 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 1250 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах 12 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 1250 иргэн, албан тушаалтныг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 78 гомдол, мэдээллийг шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 78 гомдол, мэдээллийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 24 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн хэрэгт 9 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн хэрэгт 9 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Өнгөрсөн долоо хоногт гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар мөрдөгчийн 1 мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн бөгөөд 9 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав.

Дэлгэрэнгүй
Хөшигийн хөндийд жимсний мод суулгав

Хөшигийн хөндийд жимсний мод суулгав

Авлигатай тэмцэх газрын хамт олон 2014 оны 5 дугаар сараас эхлэн “Бүх нийтийн мод тарих өдөр”-өөр жил бүр тогтмол мод, бут тарьдаг бөгөөд зөвхөн тариад орхих бус арчилгаа усалгаанд байнга анхаарч хариуцагч байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 237 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 237 дуудлага хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 237 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
АТГ 15 ЖИЛИЙН УЛС ТӨРИЙН СОРИЛТОО БАРАГ ДАВЛАА

АТГ 15 ЖИЛИЙН УЛС ТӨРИЙН СОРИЛТОО БАРАГ ДАВЛАА

Ингээд АТГ сүүлийн жилүүдэд гадаадын хууль сахиулах байгууллагууд, Интерпол, Эгмонт, Старын сүлжээ зэрэгтэй хамтын ажиллагаагаа сайжруулахад анхаарснаар авлигачдын гадаадад нуусан, тэнд худалдан авсан хөрөнгийг буцаан авчрах, хохирлыг нь төлүүлсэн үзүүлэлт сайжирчээ.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 548 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 548 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах 6 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 548 иргэн, албан тушаалтныг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 257 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянав

Нийтийн албанд томилогдох 257 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 21 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 135 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 135 гомдол, мэдээллийг шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар мөрдөгчийн 5 мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
АТГ-ын Судалгаа, шинжилгээний албаны онцлох ажлуудаас

АТГ-ын Судалгаа, шинжилгээний албаны онцлох ажлуудаас

АТГ-ын Судалгаа, шинжилгээний албаны онцлох ажлуудаас

Дэлгэрэнгүй