card

ProEnergy.Z

“Эрдэнэс тавантолгой” ХК болон түүний охин компанийн удирдах албан тушаалтнуудад авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулав

“Эрдэнэс тавантолгой” ХК болон түүний охин компанийн удирдах албан тушаалтнуудад авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулав

Сургалтын хүрээнд авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгахад чиглэсэн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, салбарын авлигын эсрэг хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагаанд бодитой үр дүн гаргах, Авлигын эсрэг хууль, түүний хэрэгжилтэд анхаарах асуудлын талаар харилцан ярилцаж, санал солилцов.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 228 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 228 дуудлага хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 228 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Хөрөнгийн талаарх мэдээллийг ажлын цагаар 70112477, 92099009 утсаар авна уу.

Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн агентлагуудад хүргүүлсэн Зөвлөмжийн биелэлттэй танилцав

Нийслэлийн агентлагуудад хүргүүлсэн Зөвлөмжийн биелэлттэй танилцав

“Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тайлагналтыг сайжруулж, авлигатай тэмцэх үй ажиллагааг эрчимжүүлэх чиглэлээрх Зөвлөмж”-ийн хэрэгжилтийн явц байдалтай өнгөрсөн долоо хоногт танилцаж, үр дүнг тооцон ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 44 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 44 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 17 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав. 

Дэлгэрэнгүй
М Э Д Э Г Д Э Л

М Э Д Э Г Д Э Л

Байгууллагын удирдлага, албан хаагчид аливаа ашиг сонирхлын зөрчил, хууль бус үйлдлээс ангид байж, зөвхөн төрийн хуулийг ёсчлон биелүүлж, хүний эрхийг дээдлэн хангаж, хуульд заасан чиг үүргээ хараат бусаар хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа болохыг хариуцлагатайгаар мэдэгдье.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 3 хэрэгт 51 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 3 хэрэгт 51 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Өнгөрсөн долоо хоногт гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар мөрдөгчийн 4 мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй
“Төрийн байгууллагын авлигад өртөж болзошгүй ажлын байрны судалгаа”-г гүйцэтгэж байна

“Төрийн байгууллагын авлигад өртөж болзошгүй ажлын байрны судалгаа”-г гүйцэтгэж байна

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 179 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Баян-Өлгий, Увс аймгийн ИТХ-ын ёс зүйн дүрмийн төслийг хянаж санал өгөв

Баян-Өлгий, Увс аймгийн ИТХ-ын ёс зүйн дүрмийн төслийг хянаж санал өгөв

Авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгах чиглэлээр Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар, Баян-Өлгий, Увс аймгийн ИТХ-ын ёс зүйн дүрмийн төслийг хянаж санал өгөв.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 195 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 195 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 21 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй