card

ProEnergy.Z

Эрүүгийн 1 хэрэгт 24 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 1 хэрэгт 24 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Өнгөрсөн долоо хоногт гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар мөрдөгчийн 3 мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй
Мэндчилгээ

Мэндчилгээ

Та бүхэндээ ирж байгаа шинэ оны нөхөрсөг халуун мэндийг дэвшүүлж, айл гэрт аз жаргал, хүн бүрт эрүүл энхийг хүсэн ерөөе! Сайн сайхныг хүссэн ерөөл бүхэн саадгүй биелэн арвижих болтугай.

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Авлигатай тэмцэх газар Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, 2022 онд дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлэх чиглэлээр дараахь ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Мэдүүлэг шинэчлэн гаргах арга зүйн сургалтыг 1800 гаруй эрх бүхий албан тушаалтанд зохион байгуулав

Мэдүүлэг шинэчлэн гаргах арга зүйн сургалтыг 1800 гаруй эрх бүхий албан тушаалтанд зохион байгуулав

1800 орчим эрх бүхий албан тушаалтан хариуцсан салбар, байгууллагын түвшинд албан тушаалтны мэдүүлгийг шинэчлэн гаргах ажлыг зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй
Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлттэй холбоотой хууль, журмын хэрэгжилтэд тандалт судалгаа хийв

Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлттэй холбоотой хууль, журмын хэрэгжилтэд тандалт судалгаа хийв

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 110 иргэн, албан тушаалтныг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 22 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 22 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 22 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 719 хэрэг шалгагдаж байна

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 719 хэрэг шалгагдаж байна

Одоогоор 40 гомдол, мэдээллийг хянан шалгаж байна.

Дэлгэрэнгүй
2023 оны мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд ЭБАТ-уудад зориулсан сургалт явагдана

2023 оны мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд ЭБАТ-уудад зориулсан сургалт явагдана

Эрх бүхий албан тушаалтан Та бүхэн өөрийн хариуцсан салбар, нэгж байгууллагын ЭБАТ-уудыг энэхүү сургалтад бүрэн хамруулж, идэвхитэй оролцоно уу.  

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой өргөдөл, гомдол, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийв

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой өргөдөл, гомдол, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийв

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 209 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй