card

Өдөр тутмын мэдээ

ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 752 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 752 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Өнгөрсөн долоо хоногт гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар мөрдөгчийн 3 мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй
З.Дашдаваа: Ард иргэдийн алдагдсан боломжийг сэргээн эдлүүлэхийн төлөө бид улам бүр хичээн ажиллах болно

З.Дашдаваа: Ард иргэдийн алдагдсан боломжийг сэргээн эдлүүлэхийн төлөө бид улам бүр хичээн ажиллах болно

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа: Авлигатай тэмцэх ажлын ололт, амжилт бүр иргэд олон нийтийн үзүүлсэн дэмжлэг, туслалцааны бодит илэрхийлэл байдаг. Ард иргэдийн алдагдсан боломжийг сэргээн эдлүүлэхийн төлөө бид улам бүр хичээн ажиллах болно.

Дэлгэрэнгүй
Дэлхий нийтээрээ авлигын эсрэг нэгдье

Дэлхий нийтээрээ авлигын эсрэг нэгдье

Авлигын эсрэг Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх үйлсэд Монгол Улсын төрөөс онцгой анхаарч байгаа бөгөөд авлигатай тэмцэх энэхүү үйл хэрэгт олон улсын хамтын ажиллагаа, мэргэжлийн байгууллагуудын дэмжлэг туслалцаа чухлыг тэмдэглэх ялдамд дэлхийн улс орнууд өөр хоорондоо нягт хамтран ажиллахыг уриалж байна.

Дэлгэрэнгүй
“Байгалийн нөөц ашиглалт: Орлого ба зарлага” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

“Байгалийн нөөц ашиглалт: Орлого ба зарлага” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 384 иргэн, албан тушаалтныг хамрууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 365 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянав

Нийтийн албанд томилогдох 365 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 50 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэл, эсээ бичлэгийн уралдааны дүн гарлаа

Оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэл, эсээ бичлэгийн уралдааны дүн гарлаа

“Оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэл, эсээ бичлэгийн уралдаан”-ы дүн гарч, шалгарсан оюутнуудад шагнал гардуулах үйл ажиллагаа 2022 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр болов.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 14 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Эрүүгийн 14 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Өнгөрсөн долоо хоногт гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар мөрдөгчийн 4 мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй
Баян-Өлгий аймгийн Прокурорын газраас бэлтгэсэн нэвтрүүлэг: Авлигын гэмт хэрэг

Баян-Өлгий аймгийн Прокурорын газраас бэлтгэсэн нэвтрүүлэг: Авлигын гэмт хэрэг

Баян-Өлгий аймгийн Прокурорын газраас бэлтгэсэн нэвтрүүлэг: Авлигын гэмт хэрэг

Дэлгэрэнгүй