card

Өдөр тутмын мэдээ

29 сургууль, цэцэрлэгийн элсэлт, бүртгэлийн үйл ажиллагааг хянаж, холбогдох зөвлөмжийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад хүргүүлэв

29 сургууль, цэцэрлэгийн элсэлт, бүртгэлийн үйл ажиллагааг хянаж, холбогдох зөвлөмжийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад хүргүүлэв

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албаны хүнд суртал, чирэгдэл үзүүлсэн тухай иргэн, байгууллагаас ирүүлсэн 7 гомдол, мэдээллийн мөрөөр гомдол гаргагч болон албан хаагчдаас тайлбар авах, баримт гаргуулан авах зэрэг холбогдох ажиллагааг явуулав.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 11 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

Гэмт хэргийн шинжтэй 11 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

Өнгөрсөн долоо хоногт нийт 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав.

Дэлгэрэнгүй
НҮБ-аас баталсан авлигын эсрэг улс төрийн тунхаглалын хэрэгжилтийн талаар зохион байгуулагдсан хуралд Авлигатай тэмцэх газрын дэд дарга цахимаар оролцож, үг хэлэв

НҮБ-аас баталсан авлигын эсрэг улс төрийн тунхаглалын хэрэгжилтийн талаар зохион байгуулагдсан хуралд Авлигатай тэмцэх газрын дэд дарга цахимаар оролцож, үг хэлэв

Тус хурлын хүрэнд зохион байгуулагдсан “Хөрөнгө буцаах ажиллагаа” сэдэвт салбар хуралдаанд Авлигатай тэмцэх газрын дэд дарга Монгол Улсаас гадаад улсад гарсан авлигын гаралтай хөрөнгө орлогыг буцаан авчрах чиглэлээр сүүлийн жилүүдэд гарсан ахиц дэвшил, түүнд Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцын оруулсан хувь нэмрийн талаар оролцогч улсуудын төлөөлөгчдийн өмнө илтгэл тавив.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 5 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж, 10 объектод  нэгжлэг хийв

Эрүүгийн 5 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлж, 10 объектод нэгжлэг хийв

2022 оны 8 дугаар сарын 29- өөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 26 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 97 гомдол, мэдээллийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
ANTI-СORRUPTION REPORT MONGOLIA H1 2022

ANTI-СORRUPTION REPORT MONGOLIA H1 2022

ANTI-СORRUPTION REPORT MONGOLIA H1 2022

Дэлгэрэнгүй
Нийт 29 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Нийт 29 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 714 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2022 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 15:00 цагаас өмнө битүүмжлэн ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн 6 дүүргийн 18 сургууль, 9 цэцэрлэгийн удирдах албан тушаалтнуудтай хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

Нийслэлийн 6 дүүргийн 18 сургууль, 9 цэцэрлэгийн удирдах албан тушаалтнуудтай хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

Сургууль, цэцэрлэгийн удирдах албан тушаалтнууд хамран сургах тойргоор нь хүүхдүүдийг хичээл, сургуульд нь хамруулахад Авлигатай тэмцэх газар дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах болсон нь цаг үеэ олсон ажил болж байна гэдгийг хэлж байлаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлэв

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлэв

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албаны хүнд суртал, чирэгдэл үзүүлсэн тухай иргэн, байгууллагаас ирүүлсэн 10 гомдол, мэдээллийн мөрөөр гомдол гаргагч болон албан хаагчдаас тайлбар авах, баримт гаргуулан авах зэрэг холбогдох ажиллагааг явуулав.

Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн 6 дүүргийн хороодын Засаг дарга нартай сургууль, цэцэрлэгийн элсэлттэй холбоотой асуудлаар санал солилцов

Нийслэлийн 6 дүүргийн хороодын Засаг дарга нартай сургууль, цэцэрлэгийн элсэлттэй холбоотой асуудлаар санал солилцов

Тиймээс тухайн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд оршин суугчдын бүртгэл, мэдээллийг үнэн зөв бодитой гаргахад хороод хамтарч ажиллах, тулгамдаж байгаа асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэх, албан үүргээ гүйцэтгэх явцад авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж хамтран ажиллах тал дээр санал нэгдлээ.

Дэлгэрэнгүй