card

ProEnergy.Z

Барилгын салбарын 33 компанийн ажлын гүйцэтгэлийн түүхийг шалгаж байна

Барилгын салбарын 33 компанийн ажлын гүйцэтгэлийн түүхийг шалгаж байна

Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хангагдсан ажлыг хүлээн авах зорилгоор “Сайн, муу ажлын түүх үүсгэх” бүртгэл, судалгааг хийж, улмаар мэдээллийн сан бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 556 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 556 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 70 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 9 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна

Зөвлөлдөх уулзалтад төрийн бус байгууллагаас гадна АНУ-ын Азийн сан, “Транспэрэнси интернэшнл Монгол” ТББ-ын төлөөлөл, Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн дарга Г.Ганбат болон гишүүн Г.Баасан, Б.Отгон, Э.Мөнхжаргал нар оролцож байр суурь, санал бодлоо илэрхийлэв.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 815 хэрэг шалгагдаж байна

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 815 хэрэг шалгагдаж байна

Шилжүүлэн авах ажиллагааны хүрээнд эрүүгийн дугаар хэргүүдийн гадаад оронд гарсан хөрөнгийг тогтоох чиглэлээр мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
МҮХАҮТ-ын ерөнхийлөгч Д.Энхтүвшинг хүлээн авч уулзав

МҮХАҮТ-ын ерөнхийлөгч Д.Энхтүвшинг хүлээн авч уулзав

Энэ хүрээнд хоёр байгууллагын хооронд харилцан хүндэтгэлтэй хандах зарчимд үндэслэн иж бүрэн, тасралтгүй хамтын ажиллагааг хангах төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж, хамтын ажиллагааны үр дүнг нэгтгэн хэлэлцэж байхаар тохиролцлоо.

Дэлгэрэнгүй
МУИС-д “Шударга ёсны клуб” үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ

МУИС-д “Шударга ёсны клуб” үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ

Авлигатай тэмцэх газраас дараагийн 5 их, дээд сургуульд “Шударга ёсны клуб” нээхээр ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эцэг, эхийн зөвлөлийн сайн туршлагыг эрчимжүүлэх сургалт зохион байгуулав

Эцэг, эхийн зөвлөлийн сайн туршлагыг эрчимжүүлэх сургалт зохион байгуулав

“Ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон”, “Авлигагүй хамт олон” сэдвийн дор сургууль бүр 20 гаруй контент бүтээж сургуулийн цахим хуудсанд байршуулан давхардсан тоогоор 13.640 хүн үзсэн байна.

Дэлгэрэнгүй
Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих гэмт хэргийн шинжтэй эсэхийг нарийвчлан шалгаж байна

Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих гэмт хэргийн шинжтэй эсэхийг нарийвчлан шалгаж байна

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 334 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 2 хэрэгт нийт 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 2 хэрэгт нийт 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 822 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Гаалийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн Зөвлөмжийн хэрэгжилттэй танилцав

Гаалийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн Зөвлөмжийн хэрэгжилттэй танилцав

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр эцэслэн дүгнэж, энэ талаарх хариуг Авлигатай тэмцэх газарт албан бичгээр ирүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй