card

ProEnergy.Z

ANTI-СORRUPTION REPORT MONGOLIA H1 2022

ANTI-СORRUPTION REPORT MONGOLIA H1 2022

ANTI-СORRUPTION REPORT MONGOLIA H1 2022

Дэлгэрэнгүй
Нийт 29 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Нийт 29 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 714 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2022 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 15:00 цагаас өмнө битүүмжлэн ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн 6 дүүргийн 18 сургууль, 9 цэцэрлэгийн удирдах албан тушаалтнуудтай хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

Нийслэлийн 6 дүүргийн 18 сургууль, 9 цэцэрлэгийн удирдах албан тушаалтнуудтай хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

Сургууль, цэцэрлэгийн удирдах албан тушаалтнууд хамран сургах тойргоор нь хүүхдүүдийг хичээл, сургуульд нь хамруулахад Авлигатай тэмцэх газар дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах болсон нь цаг үеэ олсон ажил болж байна гэдгийг хэлж байлаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлэв

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлэв

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албаны хүнд суртал, чирэгдэл үзүүлсэн тухай иргэн, байгууллагаас ирүүлсэн 10 гомдол, мэдээллийн мөрөөр гомдол гаргагч болон албан хаагчдаас тайлбар авах, баримт гаргуулан авах зэрэг холбогдох ажиллагааг явуулав.

Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн 6 дүүргийн хороодын Засаг дарга нартай сургууль, цэцэрлэгийн элсэлттэй холбоотой асуудлаар санал солилцов

Нийслэлийн 6 дүүргийн хороодын Засаг дарга нартай сургууль, цэцэрлэгийн элсэлттэй холбоотой асуудлаар санал солилцов

Тиймээс тухайн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд оршин суугчдын бүртгэл, мэдээллийг үнэн зөв бодитой гаргахад хороод хамтарч ажиллах, тулгамдаж байгаа асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэх, албан үүргээ гүйцэтгэх явцад авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж хамтран ажиллах тал дээр санал нэгдлээ.

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон дүүргүүдийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нартай уулзав

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон дүүргүүдийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нартай уулзав

Авлигатай тэмцэх газраас Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамтай хамтран ажиллахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 709 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 709 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

5 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 7 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах, 1 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 271 иргэний ХАСУМ-ийг хянав

Нийтийн албанд томилогдох 271 иргэний ХАСУМ-ийг хянав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 20 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав. 

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2022 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 15:00 цагаас өмнө битүүмжлэн ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй