card

ProEnergy.Z

Нийтийн албанд томилогдох 181 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

Нийтийн албанд томилогдох 181 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 61 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 19 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Хөвсгөл аймгийн төрийн байгууллагууд “Үйлчилгээгээ хялбаршуулъя” аян зохион байгуулна

Хөвсгөл аймгийн төрийн байгууллагууд “Үйлчилгээгээ хялбаршуулъя” аян зохион байгуулна

“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг “Авлигын эсрэг миний, бидний оролцоо” сэдвээр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Монголын төмөр зам ТӨХК, Баянзүрх дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны авлигын эрсдэлийн үнэлгээний тайланг хэлэлцүүлэв

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Монголын төмөр зам ТӨХК, Баянзүрх дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны авлигын эрсдэлийн үнэлгээний тайланг хэлэлцүүлэв

Зарим ТӨХК-иудаас шаардлагатай мэдээ, мэдээллээ гаргаж өгөхгүй, хамтарч ажиллахгүй байх зэрэг асуудлууд үүсгэсэн нь авлигын эрсдэлийн үнэлгээний зорилго, ач холбогдлыг бүрэн ойлгоогүй, мөн авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл дутмаг байгаагийн илрэл юм.

Дэлгэрэнгүй
“Шударга ёсны хичээлийн хөтөлбөр шалгаруулах уралдаан”-ы шагналыг гардууллаа

“Шударга ёсны хичээлийн хөтөлбөр шалгаруулах уралдаан”-ы шагналыг гардууллаа

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 32, 40, 47, 72, 84, “Шинэ-Өнөөдөр”, “Эрдмийн хөтөч”, “Ирээдүй” цогцолбор ахлах сургууль, Төв аймгийн Зуунмод сумын 5 дугаар сургууль, Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 12 дугаар сургууль, Өвөрхангай аймгийн “Тэмүүлэл-Эрдэм”, Увс аймгийн Бөх мөрөн сум, Хөвсгөл Улаан-Уул сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар тус тус шалгарсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Монголын шүүгчдийн холбоотой хамтран ажиллана

Монголын шүүгчдийн холбоотой хамтран ажиллана

Уулзалтаар Монголын шүүгчдийн холбооноос гаргасан санал санаачилгыг дэмжин хамтран ажиллах төлөвлөгөө баталж, иргэд олон нийтэд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээг зохион байгуулахаар тохиролцов.

Дэлгэрэнгүй
“Хүүхдийн шударга байдлын үнэлгээ”-ний судалгааны ажлыг гүйцэтгэж байна

“Хүүхдийн шударга байдлын үнэлгээ”-ний судалгааны ажлыг гүйцэтгэж байна

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 193 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн 17 байгууллагын цахим хуудасны мэдээлэлд үнэлгээ хийв

Төрийн 17 байгууллагын цахим хуудасны мэдээлэлд үнэлгээ хийв

Авлигын гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар “Эрдэнэт үйлдвэр” төрийн өмчит компани болон Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой ажил, арга хэмжээг зохион байгуулах талаар Зөвлөмж хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
37 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг хянан шалгав

37 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг хянан шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 63 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 16 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Богдхан уулын тусгай хамгаалалттай бүсэд газар олгодог асуудлын үр нөлөөг ярилцав

Богдхан уулын тусгай хамгаалалттай бүсэд газар олгодог асуудлын үр нөлөөг ярилцав

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оноос цагдаагийн байгууллагатай хамтарсан ажлын хэсгийн хүрээнд энэ асуудлыг тусгайлан шалгаж эхэлсэн бөгөөд үүнтэй холбоотой эрүүгийн 9 хэргийг АТГ-ын Мөрдөн шалгах хэлтэс харьяаллын дагуу шалгаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 9 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

Гэмт хэргийн шинжтэй 9 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээв

Өнгөрсөн долоо хоногт гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар мөрдөгчийн 3 мэдэгдэл бичиж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлжээ.

Дэлгэрэнгүй