card

ProEnergy.Z

НҮБ-ын Авлигын эсрэг конвенцийн хэрэгжилтийн тайлан илтгэлийн бүгд хуралд оролцож байна

НҮБ-ын Авлигын эсрэг конвенцийн хэрэгжилтийн тайлан илтгэлийн бүгд хуралд оролцож байна

Хурлын үеэр Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа тэргүүтэй төлөөлөгчид НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны гүйцэтгэх захирал Гади Фати Вали болон тус албаны Эдийн засаг, авлигын гэмт хэрэгтэй тэмцэх нэгжийн дарга Бригитте Штробл-Шав, Авлигын эсрэг боловсрол олгох, залуучуудыг чадавхжуулах санаачилга (Grace)-ын ерөнхий зохицуулагч Лулуа Асаад болон Авлигын эсрэг олон улсын академийн гүйцэтгэх захирал Томас Стелцер, Тамгын дарга Ярослав Пиетрусевич нарын төлөөлөгч нартай албан уулзалт хийв.

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа тэргүүтэй төлөөлөгчид Хууль сахиулах сүлжээний хуралд оролцов

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа тэргүүтэй төлөөлөгчид Хууль сахиулах сүлжээний хуралд оролцов

Монгол Улсын төлөөлөгчид гадаад улсын авлигатай тэмцэх ижил төстэй байгууллагын төлөөлөгчидтэй албан уулзалт хийж, хоёр улсын авлигатай тэмцэх байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулж, Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн хүрээнд гэмт хэргийн талаарх шаардлагатай мэдээллийг шуурхай харилцан солилцох, өөрсдийн сайн туршлагаас хуваалцаж мөрдөгч нарыг чадавхжуулах сургалтыг хамтран зохион байгуулж байхаар тохиролцов.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдад Зөвлөмж хүргүүлэв

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдад Зөвлөмж хүргүүлэв

Өнгөрсөн долоо хоногт төрийн байгууллагын албан тушаалтнуудын хүнд суртал, ёс зүйн асуудалтай холбоотой иргэдээс ирүүлсэн 14 гомдлыг хянан үзэж шийдвэрлэв.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 65 гомдлыг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 65 гомдлыг хянан шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 65 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 11 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 8 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Эрүүгийн 8 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Эрүүгийн 8 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа ХЭҮК-ийн удирдлагуудтай уулзав

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа ХЭҮК-ийн удирдлагуудтай уулзав

Хүний эрх хамгаалагчийн болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх механизмыг бэхжүүлж, үр нөлөөг дээшлүүлэх, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ялангуяа эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийг баталгаажуулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт хоёр тал итгэлтэй байгаагаа илэрхийлэв.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны хүнд суртал, ёс зүйтэй холбоотой 17 гомдлыг хянан үзэж шийдвэрлэв

Төрийн албаны хүнд суртал, ёс зүйтэй холбоотой 17 гомдлыг хянан үзэж шийдвэрлэв

Өнгөрсөн долоо хоногт төрийн байгууллагын албан тушаалтнуудын хүнд суртал, ёс зүйн асуудалтай холбоотой иргэдээс ирүүлсэн 17 гомдлыг хянан үзэж шийдвэрлэв.

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа, БНФУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Сэбастиен Сүрүнтэй уулзав

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа, БНФУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Сэбастиен Сүрүнтэй уулзав

Тэргүүн комиссар З.Дашдаваа Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, авлига, мөнгө угаах гэмт хэргийн замаар олсон хууль бус орлогыг гадаад улсад хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө болгосныг олон улсын ижил төстэй чиг үүрэг бүхий хууль сахиулах байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд олж илрүүлэн, буцаан авчирч ажиллаж байгааг онцлон дурдав.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 241 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 241 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 66 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 12 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 9 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Эрүүгийн 9 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Өнгөрсөн долоо хоногт гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар мөрдөгчийн 5 мэдэгдэл бичиж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлжээ.

Дэлгэрэнгүй