card

ProEnergy.Z

Шударга байдлын үнэлгээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр  Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-тай цахим уулзалт хийв

Шударга байдлын үнэлгээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр  Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-тай цахим уулзалт хийв

Цаашид байгууллагын гадаад шударга байдлын үнэлгээг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааны ил тод байдал, хариуцлагатай байдал, авлигын эрсдэлийн индексийг бууруулах, авлигын эсрэг урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг иргэдэд сурталчлан таниулах, авлигыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэх чиглэлээр анхаарч ажиллах чиглэлээр өргөн хүрээнд хамтран ажиллахаар болов.

Дэлгэрэнгүй
“Хүнд сурталгүй цахим үйлчилгээ” өдөрлөг зохион байгуулав

“Хүнд сурталгүй цахим үйлчилгээ” өдөрлөг зохион байгуулав

Өдөрлөгийн үеэр “Найзын яриа” номын зохиолын дагуу Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр сургуулийн “Шударга ёсны клуб”-ийн гишүүн сурагчдаар жүжигчилсэн тоглолт хийлгэсэн нь иргэдийн сонирхлыг татаж байв.

Дэлгэрэнгүй
Хүлээн авсан гомдол, мэдээллийн дийлэнх нь тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой байв

Хүлээн авсан гомдол, мэдээллийн дийлэнх нь тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой байв

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 212 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
583 албан тушаалтанд авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулав

583 албан тушаалтанд авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулав

Өнгөрсөн долоо хоногт Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Авто тээврийн үндэсний төв, Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар зэрэг төрийн байгууллагын албан тушаалтнуудын хүнд суртал, ёс зүйн асуудалтай холбоотой иргэдээс ирүүлсэн 17 гомдлыг хянан үзэж шийдвэрлэв.

Дэлгэрэнгүй
52 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

52 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 63 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 18 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 2 хэрэгт нийт 11 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 2 хэрэгт нийт 11 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Өнгөрсөн долоо хоногт эрүүгийн 2 хэрэгт нийт 11 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулсан. АТГ-ын мөрдөгчид гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар мөрдөгчийн 4 мэдэгдэл бичиж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлжээ.

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улс, Румын Улсын авлигатай тэмцэх байгууллагууд “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-т гарын үсэг зурлаа

Монгол Улс, Румын Улсын авлигатай тэмцэх байгууллагууд “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-т гарын үсэг зурлаа

Талууд байгууллага хооронд мэдээллийг харилцан солилцох нь авлигын гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх ажиллагааны үр дүнд эерэгээр нөлөөлөхийг хүлээн зөвшөөрч, нөхөрсөг хамтын ажиллагааг байгуулж ажилласнаар бий болгох хоёр талын харилцан ашигтай байдлыг харгалзан үзэж, хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор хоёр улсын бүрэн эрхт байдал, эрх тэгш байх, ашиг сонирхлыг харилцан хамгаалах зарчмыг дээдэлж, авлигатай тэмцэх чиглэлээр үр дүнтэй хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх шаардлагатайг санал нэгтэй тэмдэглэлээ.

Дэлгэрэнгүй
“Эрх зүйн акт дахь авлигын эсрэг үнэлгээ” - Хууль тогтоомж болон Дүрэм, журмууд: Авлигатай тэмцэх стратегийн дараагийн том бодлого уу?

“Эрх зүйн акт дахь авлигын эсрэг үнэлгээ” - Хууль тогтоомж болон Дүрэм, журмууд: Авлигатай тэмцэх стратегийн дараагийн том бодлого уу?

Эрх зүйн акт дахь агуулгын болон хэлбэрийн шинжтэй авлига үүсгэж болзошгүй хүчин зүйлсийг тодорхойлох зорилготой юм.

Дэлгэрэнгүй
Румын Улсын Авлигатай тэмцэх үндэсний газрын дарга тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзав

Румын Улсын Авлигатай тэмцэх үндэсний газрын дарга тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзав

Уулзалтаар авлигатай тэмцэх, нийгэмд шударга ёсыг тогтоох чиглэлээр өөрийн улс орны хэмжээнд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, арга туршлагынхаа талаар харилцан мэдээлэл солилцож, цаашид НҮБ-ын Авлигын эсрэг конвенцийн хүрээнд нягт хамтран ажиллах сонирхолтой байгаагаа ярилцаж, хамтран ажиллах хүсэл эрмэлзэл дүүрэн байгаагаа илэрхийлэв. 

Дэлгэрэнгүй
Эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдэд зориулсан ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа

Эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдэд зориулсан ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа

Эрэн сурвалжлах чиглэлээр ажилладаг төвийн 60 гаруй сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнуудыг хамруулсан нь оролцоо өндөртэй томоохон сургалт боллоо.

Дэлгэрэнгүй