card

ProEnergy.Z

“Зөв шүүлт-Шударга тоглолт” иргэдэд зориулсан өдөрлөгийг зохион байгуулав

“Зөв шүүлт-Шударга тоглолт” иргэдэд зориулсан өдөрлөгийг зохион байгуулав

Зам, тээврийн хөгжлийн салбарт авто зам, явган хүний зам барих ажлын явцад үүсэж буй авлигын гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөлийг судлан тогтоох зорилгоор авто замын хашлага, явган хүний зам барих өртөг, насжилт, 2020, 2021, 2022 онуудад явган хүний зам барих ажлын гүйцэтгэл, тендерт гүйцэтгэгчээр шалгарсан аж ахуйн нэгжийн жагсаалт зэрэг мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж байна.

Дэлгэрэнгүй
АТГ-аас иргэний журмаар хохирол нөхөн төлүүлэх хүсэлт тавьсны дагуу үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн Р.Ононгоос 644.9 сая төгрөгийг гаргуулахаар болов

АТГ-аас иргэний журмаар хохирол нөхөн төлүүлэх хүсэлт тавьсны дагуу үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн Р.Ононгоос 644.9 сая төгрөгийг гаргуулахаар болов

Ингэснээр Авлигатай тэмцэх газраас гаргасан хүсэлтийн дагуу үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн гэм буруутайд тооцогдсон иргэн Р.Ононгоос 644 сая 955 мянган төгрөгийг иргэний журмаар гаргуулан улсад нөхөн төлүүлэхээр боллоо.

Дэлгэрэнгүй
Ч.ЖАРГАЛБААТАР: МӨРДӨН ШАЛГАХ АЖИЛЛАГААГ БҮРЭН ГҮЙЦЭД ЯВУУЛАХЫН ТУЛД НЭР БҮХИЙ ГИШҮҮДИЙН БҮРЭН ЭРХИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ АСУУДЛЫГ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГАД ДАХИН УЛАМЖИЛНА

Ч.ЖАРГАЛБААТАР: МӨРДӨН ШАЛГАХ АЖИЛЛАГААГ БҮРЭН ГҮЙЦЭД ЯВУУЛАХЫН ТУЛД НЭР БҮХИЙ ГИШҮҮДИЙН БҮРЭН ЭРХИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ АСУУДЛЫГ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГАД ДАХИН УЛАМЖИЛНА

Бид бол саналаа гаргана. Прокурорын байгууллага УИХ-д тухайн саналыг уламжлах эсэх нь Улсын ерөнхий прокурорын бүрэн эрхийн асуудал. Одоогийн хүчин төгөлдөр байгаа хуулиар түдгэлзүүлэх эсэх асуудал нь бас УИХ-ын өөрийнх нь бүрэн эрхийн асуудал. Шударга ёсонд харш, шударга ёсыг алдагдуулсан халдашгүй байдал гэж байж болохгүй.

Дэлгэрэнгүй
47 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг хянан шалгав

47 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг хянан шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 65 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 15 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Баянхонгор аймгийн Засаг дарга Д.Мөнхсайхан бусдад давуу байдал бий болгож Авлигын эсрэг хууль зөрчсөнийг тогтоов

Баянхонгор аймгийн Засаг дарга Д.Мөнхсайхан бусдад давуу байдал бий болгож Авлигын эсрэг хууль зөрчсөнийг тогтоов

Баянхонгор аймгийн Засаг дарга Д.Мөнхсайхан нь Төрийн албаны зөвлөлөөс өгсөн удаа дараагийн шаардлагыг биелүүлэхгүй  тус аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын даргаар төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын сул орон тоонд сонгон шалгаруулалтгүйгээр, мөн хуульд заасан шаардлага хангаагүй иргэн Э-г  2021 онд томилсон байна. 

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 2 хэрэгт нийт 10 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 2 хэрэгт нийт 10 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Өнгөрсөн долоо хоногт эрүүгийн 2 хэрэгт нийт 10 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулсан. АТГ-ын мөрдөгчид гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар мөрдөгчийн 2 мэдэгдэл бичиж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлжээ.

Дэлгэрэнгүй
Монтенегрогийн Худалдааны шүүхийн ерөнхийлөгчийг авлигын хэргээр баривчилжээ

Монтенегрогийн Худалдааны шүүхийн ерөнхийлөгчийг авлигын хэргээр баривчилжээ

Йованикийн оффист нэгжлэг хийх үеэр цагдаагийн тусгай хүчнийхэн шүүхийн байрыг хаасан гэж хэвлэлийнхэн мэдээлсэн. Улсын тусгай прокурор баривчилгааны талаар ямар нэгэн тайлбар хийгээгүй ч хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Йованич өнгөрсөн жилүүдэд улсын төсөвт хэдэн арван сая еврогийн хохирол учруулсан гэмт хэргийн бүлэглэл үүсгэсэн гэж мэдээлжээ.

Дэлгэрэнгүй
Найруулагч У.Пүрэвжав: Ирээдүйг хамгаалах, хайрлах хамгийн зөв арга бол авлигыг тэвчих

Найруулагч У.Пүрэвжав: Ирээдүйг хамгаалах, хайрлах хамгийн зөв арга бол авлигыг тэвчих

Найруулагч У.Пүрэвжав: Ирээдүйг хамгаалах, хайрлах хамгийн зөв арга бол авлигыг тэвчих

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн сайдад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Эрүүл мэндийн сайдад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Эрүүл мэндийн сайдад хүргүүлсэн Зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
“Монгол Улсын институцийн шударга, ил тод байдал” авлигатай тэмцэх төслийн ажлын хэсгийн уулзалт боллоо

“Монгол Улсын институцийн шударга, ил тод байдал” авлигатай тэмцэх төслийн ажлын хэсгийн уулзалт боллоо

“Монгол Улсын институцийн шударга, ил тод байдал” авлигатай тэмцэх төслийн ажлын хэсгийн уулзалт боллоо

Дэлгэрэнгүй