card

Өдөр тутмын мэдээ

Иргэн, хуулийн этгээдээс 59 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 59 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 225 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 608 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 608 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 34 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 11 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Эрүүгийн 11 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 895 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
ҮНДЭСНИЙ ШУДАРГА ЁСНЫ ТОГТОЛЦООНЫ  “ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ” ТУЛГУУР БАГАНЫГ ҮНЭЛЭХ ЗӨВЛӨХИЙН  АЖЛЫН ДААЛГАВАР

ҮНДЭСНИЙ ШУДАРГА ЁСНЫ ТОГТОЛЦООНЫ “ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ” ТУЛГУУР БАГАНЫГ ҮНЭЛЭХ ЗӨВЛӨХИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2.6.1.3-д заасан "Үндэсний шударга байдлын тогтолцооны суурь түвшин тогтоох судалгаа хийх" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагаас гаргасан аргачлалын дагуу Үндэсний шударга байдлын тогтолцооны үнэлгээний судалгааг иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байна. Эхний ээлжинд үнэлгээ хийлгүүлэх 4 тулгуур баганын үнэлгээний ажлаас сонгон гүйцэтгэхийг урьж байна. Иймд холбогдох тулгуур баганын үнэлгээний судалгааг гүйцэтгэх саналаа багийн гишүүдийн танилцуулга, үнийн саналын хамт 2024 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн дотор Авлигатай тэмцэх газрын шуудангийн хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
ҮНДЭСНИЙ ШУДАРГА ЁСНЫ ТОГТОЛЦООНЫ  “ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ” ТУЛГУУР БАГАНЫГ ҮНЭЛЭХ ЗӨВЛӨХИЙН  АЖЛЫН ДААЛГАВАР

ҮНДЭСНИЙ ШУДАРГА ЁСНЫ ТОГТОЛЦООНЫ “ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ” ТУЛГУУР БАГАНЫГ ҮНЭЛЭХ ЗӨВЛӨХИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2.6.1.3-д заасан "Үндэсний шударга байдлын тогтолцооны суурь түвшин тогтоох судалгаа хийх" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагаас гаргасан аргачлалын дагуу Үндэсний шударга байдлын тогтолцооны үнэлгээний судалгааг иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байна. Эхний ээлжинд үнэлгээ хийлгүүлэх 4 тулгуур баганын үнэлгээний ажлаас сонгон гүйцэтгэхийг урьж байна. Иймд холбогдох тулгуур баганын үнэлгээний судалгааг гүйцэтгэх саналаа багийн гишүүдийн танилцуулга, үнийн саналын хамт 2024 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн дотор Авлигатай тэмцэх газрын шуудангийн хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
ҮНДЭСНИЙ ШУДАРГА ЁСНЫ ТОГТОЛЦООНЫ  “ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА” ТУЛГУУР БАГАНЫГ ҮНЭЛЭХ ЗӨВЛӨХИЙН  АЖЛЫН ДААЛГАВАР

ҮНДЭСНИЙ ШУДАРГА ЁСНЫ ТОГТОЛЦООНЫ “ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА” ТУЛГУУР БАГАНЫГ ҮНЭЛЭХ ЗӨВЛӨХИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2.6.1.3-д заасан "Үндэсний шударга байдлын тогтолцооны суурь түвшин тогтоох судалгаа хийх" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагаас гаргасан аргачлалын дагуу Үндэсний шударга байдлын тогтолцооны үнэлгээний судалгааг иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байна. Эхний ээлжинд үнэлгээ хийлгүүлэх 4 тулгуур баганын үнэлгээний ажлаас сонгон гүйцэтгэхийг урьж байна. Иймд холбогдох тулгуур баганын үнэлгээний судалгааг гүйцэтгэх саналаа багийн гишүүдийн танилцуулга, үнийн саналын хамт 2024 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн дотор Авлигатай тэмцэх газрын шуудангийн хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
ҮНДЭСНИЙ ШУДАРГА ЁСНЫ ТОГТОЛЦООНЫ  “ШҮҮХ ЗАСАГЛАЛ” ТУЛГУУР БАГАНЫГ ҮНЭЛЭХ ЗӨВЛӨХИЙН  АЖЛЫН ДААЛГАВАР

ҮНДЭСНИЙ ШУДАРГА ЁСНЫ ТОГТОЛЦООНЫ “ШҮҮХ ЗАСАГЛАЛ” ТУЛГУУР БАГАНЫГ ҮНЭЛЭХ ЗӨВЛӨХИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2.6.1.3-д заасан "Үндэсний шударга байдлын тогтолцооны суурь түвшин тогтоох судалгаа хийх" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагаас гаргасан аргачлалын дагуу Үндэсний шударга байдлын тогтолцооны үнэлгээний судалгааг иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байна. Эхний ээлжинд үнэлгээ хийлгүүлэх 4 тулгуур баганын үнэлгээний ажлаас сонгон гүйцэтгэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Иргэдэд зориулсан нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулав

Иргэдэд зориулсан нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулав

Авлигын эсрэг сургалтад 499 иргэн, албан тушаалтныг хамруулж зохион байгуулсан.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 196 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 196 дуудлага хүлээн авав

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 74.3 хувь нь авлигын гэмт хэргийн талаар байв.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 58 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 58 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

164 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй