card

Мэдээ, мэдээлэл

Авлигын эсрэг сургалтад 245 албан тушаалтан хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 245 албан тушаалтан хамруулав

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг khutulbur.iaac.mn цахим мэдээллийн санд хүлээн авч, 21 аймгийн гүйцэтгэлийг үнэлэх ажлыг хийлээ.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 34 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 34 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 39 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 9 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 47 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 47 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 273 дуудлага хүлээн авсан байна.

Дэлгэрэнгүй
14 яамны цахим хуудсанд үнэлгээ хийв

14 яамны цахим хуудсанд үнэлгээ хийв

Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн газрын 200 гаруй алба хаагчийг хамруулан “Авлигын гэмт хэргийн ойлголт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Орон нутгийн сэтгүүлч, сурвалжлагчдад авлигын нөхцөл байдлын талаар танилцуулав

Орон нутгийн сэтгүүлч, сурвалжлагчдад авлигын нөхцөл байдлын талаар танилцуулав

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албаны дарга, эрхэлсэн комиссар Ц.Шинэбаяр өнөөдөр “Иргэний мэдэх эрх” сэдэвт орон нутгийн сэтгүүлчдийн уулзалт-зөвлөгөөнд оролцож, “Орон нутаг дахь авлигын нөхцөл байдал” сэдвээр мэдээлэл, танилцуулга хийв.

Дэлгэрэнгүй
7 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

7 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 511 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
ХОМ нь зөрчилтэй 16 албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулахаар албан бичиг хүргүүлэв

ХОМ нь зөрчилтэй 16 албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулахаар албан бичиг хүргүүлэв

Албан тушаалтнуудын өнгөрсөн онуудад мэдүүлсэн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянах явцад зөрчилтэй нь тогтоогдсон 16 албан тушаалтанд Авлигын эсрэг хуульд заасан хариуцлага тооцуулахаар “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-д албан бичиг хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Ж.СҮХБААТАР: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ АСУУДЛЫГ ГАДНА ТАЛДАА Ч, ДОТООДДОО Ч ЭХЛҮҮЛЖ БАЙНА

Ж.СҮХБААТАР: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ АСУУДЛЫГ ГАДНА ТАЛДАА Ч, ДОТООДДОО Ч ЭХЛҮҮЛЖ БАЙНА

Бид асуудлаас зугтах биш асуудлыг өөрсдөөсөө эхлүүлж байна. Дүрэмдээ авлигын хэрэгт холбогдсон бол намын гишүүнчлэлээс түдгэлзүүлдэг болсон.

Дэлгэрэнгүй
110 тусгай дугаараар 149 дуудлага хүлээн авав

110 тусгай дугаараар 149 дуудлага хүлээн авав

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн дийлэнх нь авлигын гэмт хэргийн шинжтэй бөгөөд хүний нөөц, томилгоо, тендер худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гомдол давамгайлж байв.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 506 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 506 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

10 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 2 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Дэлгэрэнгүй