card

Мэдээллийн хуудас

ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөн шалгах ажиллагааг эрчимжүүлснээр 2023 оны эхний хагас жилд мөрдөн шалгасан хэргийн тоо 28.7 хувиар, шүүхэд шилжүүлэн шийдвэрлэгдсэн авлигын хэрэг 23.2 хувиар нэмэгдсэний зэрэгцээ мөрдөн байцаалтын шатанд хохирол нөхөн төлүүлэлт 71.8 хувиар өсөж, нийт 2.1 их наяд төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
АТГ-ЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС 2023 ОНЫ №02

АТГ-ЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС 2023 ОНЫ №02

АТГ-ЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС 2023 ОНЫ №02

Дэлгэрэнгүй
АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2023 оны №01

АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2023 оны №01

2022 онд авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга бүхий мэдээллийн хуудас

Дэлгэрэнгүй
АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2022 оны №03

АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2022 оны №03

Авлигатай тэмцэх газраас эрхлэн гаргадаг "www.iaac.mn" мэдээллийн хуудасны ээлжит дугаар хэвлэгдлээ. Тус байгууллагаас 2022 оны 3 дугаар сард авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга бүхий мэдээллийн хуудсыг файл хэлбэрээр татан авч болно.

Дэлгэрэнгүй
АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2022 оны №02

АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2022 оны №02

Авлигатай тэмцэх газраас эрхлэн гаргадаг "www.iaac.mn" мэдээллийн хуудасны ээлжит дугаар хэвлэгдлээ. Тус байгууллагаас 2022 оны 2 дугаар сард авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга бүхий мэдээллийн хуудсыг файл хэлбэрээр татан авч болно.

Дэлгэрэнгүй
АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2022 оны №01

АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2022 оны №01

Авлигатай тэмцэх газраас эрхлэн гаргадаг "www.iaac.mn" мэдээллийн хуудасны ээлжит дугаар хэвлэгдлээ. Тус байгууллагаас 2021 онд авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга бүхий мэдээллийн хуудсыг файл хэлбэрээр татан авч болно.

Дэлгэрэнгүй
АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2021 оны №01

АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2021 оны №01

Авлигатай тэмцэх газраас эрхлэн гаргадаг "www.iaac.mn" мэдээллийн хуудасны ээлжит дугаар хэвлэгдлээ. Тус байгууллагаас бодлогын шинэчлэлийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга бүхий мэдээллийн хуудсыг файл хэлбэрээр татан авч болно.

Дэлгэрэнгүй
АТГ-ЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС 2020 ОНЫ №02

АТГ-ЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС 2020 ОНЫ №02

Авлигатай тэмцэх газраас эрхлэн гаргадаг "www.iaac.mn" мэдээллийн хуудасны ээлжит дугаар хэвлэгдлээ. Тус байгууллагаас бодлогын шинэчлэлийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга бүхий мэдээллийн хуудсыг файл хэлбэрээр татан авч болно.

Дэлгэрэнгүй
АТГ-ЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС 2020 ОНЫ №01

АТГ-ЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС 2020 ОНЫ №01

Авлигатай тэмцэх газраас эрхлэн гаргадаг "www.iaac.mn" мэдээллийн хуудасны ээлжит дугаар хэвлэгдлээ. Тус байгууллагаас 2019 онд авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга бүхий мэдээллийн хуудсыг файл хэлбэрээр татан авч болно.

Дэлгэрэнгүй