card

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ

“Шударга ёс” кино зохиолын уралдаан зохион байгуулав

“Шударга ёс” кино зохиолын уралдаан зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн “Авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгааны материал боловсруулах, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулахад иргэн, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулах” зорилтыг хангах олон төрлийн арга хэмжээг Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэ ажлын хүрээнд “Brosis Pictures” кино компанитай хамтран “Шударга ёс” кино зохиолын уралдааныг 2020 оны 6 дугаар сард зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтын 2019 оны II улирлын хуваарь

Авлигын эсрэг сургалтын 2019 оны II улирлын хуваарь

Авлигын эсрэг сургалтын 2019 оны II улирлын хуваарь

Дэлгэрэнгүй

"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Хог

"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Хог

Дэлгэрэнгүй

"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Номын сан

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна

Дэлгэрэнгүй

"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Эмч

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна

Дэлгэрэнгүй

"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Хөдөлмөр

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна

Дэлгэрэнгүй

"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Тендер

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна

Дэлгэрэнгүй

"Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөр: Байцаагч

АТГ: "Өөр ирээдүй" соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрөөс танилцуулж байна

Дэлгэрэнгүй