card

Мэдээ, мэдээлэл

Төлөвлөгөөт хяналтаар 34 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 34 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 39 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 9 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Соён гэгээрүүлэх контент

Соён гэгээрүүлэх контент

“Зөв зөвд шударга зөв” соён гэгээрүүлэх аяны хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд “Шинэ үе авлигыг тэвчихгүй” цахим илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг шалгуулахаар хандсан 561 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэсэн

Албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг шалгуулахаар хандсан 561 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэсэн

Хянан шалгасан гомдол, мэдээллээс 90 албан тушаалтанд холбогдох зөрчил тогтоогдож, үүнээс 30 албан тушаалтанд сахилгын шийтгэл тооцуулж, үлдэх хувьд хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, цаашид дахин зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчилтэй захиргааны актыг хүчингүй болгуулах зэргээр шаардлага, зөвлөмжийг хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 47 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 47 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 273 дуудлага хүлээн авсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Мэдүүлэг гаргагчийн хөрөнгө орлого нь 1 тэрбумаас дээш хэмжээгээр өссөн 24 албан тушаалтны хөрөнгийн байдалд дүн шинжилгээ хийв

Мэдүүлэг гаргагчийн хөрөнгө орлого нь 1 тэрбумаас дээш хэмжээгээр өссөн 24 албан тушаалтны хөрөнгийн байдалд дүн шинжилгээ хийв

Мэдүүлэг гаргагчийн хөрөнгө орлого нь 1 тэрбум, түүнээс дээш хэмжээгээр өссөн болон давтамжтайгаар өсч байгаа 24 албан тушаалтны цэвэр хөрөнгийн байдалд харьцуулсан дүн шинжилгээ хийж, ийнхүү мэдүүлсэн мэдүүлэг гаргагч, түүний гэр бүлийн гишүүдийн татварын орлоготой нийцэж байгаа эсэхийг хянуулахаар Татварын ерөнхий газартай хамтран ажиллаж байна. 

Дэлгэрэнгүй
14 яамны цахим хуудсанд үнэлгээ хийв

14 яамны цахим хуудсанд үнэлгээ хийв

Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн газрын 200 гаруй алба хаагчийг хамруулан “Авлигын гэмт хэргийн ойлголт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Орон нутгийн сэтгүүлч, сурвалжлагчдад авлигын нөхцөл байдлын талаар танилцуулав

Орон нутгийн сэтгүүлч, сурвалжлагчдад авлигын нөхцөл байдлын талаар танилцуулав

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албаны дарга, эрхэлсэн комиссар Ц.Шинэбаяр өнөөдөр “Иргэний мэдэх эрх” сэдэвт орон нутгийн сэтгүүлчдийн уулзалт-зөвлөгөөнд оролцож, “Орон нутаг дахь авлигын нөхцөл байдал” сэдвээр мэдээлэл, танилцуулга хийв.

Дэлгэрэнгүй
Орон нутагт зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ

Орон нутагт зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн хуралдаанд оролцож, Зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд, мөн Нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны төсөв, төлөвлөгөөний төсөлд авлигын эсрэг болон авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажил, үйл ажиллагааны саналыг тусгуулсан.

Дэлгэрэнгүй
7 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

7 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 511 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлига гарч болох нөхцөл боломж бүрдүүлсэн 18 дүрэм, журмыг хянаж, хүчингүй болгуулахаар хүргүүлэв

Авлига гарч болох нөхцөл боломж бүрдүүлсэн 18 дүрэм, журмыг хянаж, хүчингүй болгуулахаар хүргүүлэв

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.9-д заасны дагуу төрийн байгууллага, салбарын хэмжээнд мөрдөх 13 ёс зүйн дүрмийн төсөл, зарим хуулийн этгээдийн Ёс зүйн зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлантай танилцаж, санал хүргүүллээ. 

Дэлгэрэнгүй