card

ХУЛГАЙЛАГДСАН ХӨРӨНГӨ БУЦААХ САНААЧИЛГЫН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАСНААС АВСАН МЭДЭЭЛЛИЙН ОРЧУУЛГА

ХУЛГАЙЛАГДСАН ХӨРӨНГӨ БУЦААХ САНААЧИЛГЫН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАСНААС АВСАН МЭДЭЭЛЛИЙН ОРЧУУЛГА

СтАР нь дараах гурван чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Чадавх сайжруулах, сургалт зохион байгуулах Хөрөнгө буцаах үе шатуудад хамааралтай бүх байгууллага, мэргэжилтэн, оролцогч талуудад хөрөнгө буцаах сэдвээр анхан болон гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтыг зохион байгуулдаг. Өнөөдрийг хүртэл Латин Америк, Африк, өмнөд Ази, зүүн Ази, төв болон зүүн Европ, Ойрхи Дорнодын 70 улсын 720 гаруй оролцогч нар бүс нутгийн ба үндэсний хэмжээний сургалтуудад хамрагдсан. Түүнчлэн СтАР нь хэд хэдэн улсын хүсэлтээр хөрөнгө буцаах эрхзүйн орчинг нь сайжруулах хууль боловсруулах, бүтэц, зохион байгуулалтын орчинг хөгжүүлэх, хөрөнгө буцаах хүчин чармайлтаа амжилттай хийж гүйцэтгэх чадавхийг нь нэмэгдүүлэх чиглэлд тусалж ажилласан.

Дэлгэрэнгүй
Монголын Залуучуудын холбоотой хамтран ажиллах Санамж бичиг

Монголын Залуучуудын холбоотой хамтран ажиллах Санамж бичиг

Монголын Залуучуудын холбоотой хамтран ажиллах Санамж бичиг

Дэлгэрэнгүй
Монголын Оюутны холбоотой хамтран ажиллах Санамж бичиг

Монголын Оюутны холбоотой хамтран ажиллах Санамж бичиг

Монголын Оюутны холбоотой хамтран ажиллах Санамж бичиг

Дэлгэрэнгүй
Монголын Сурагчдын холбоотой хамтран ажиллах Санамж бичиг

Монголын Сурагчдын холбоотой хамтран ажиллах Санамж бичиг

Монголын Сурагчдын холбоотой хамтран ажиллах Санамж бичиг

Дэлгэрэнгүй
Авлига ба бизнесийн ёс зүйн талаарх сургалт болж байна

Авлига ба бизнесийн ёс зүйн талаарх сургалт болж байна

Авлигатай тэмцэх газар, Монголын бизнесийн зөвлөл, Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны газар хамтран “Монгол Улс дахь авлига ба бизнесийн ёс зүй, авлигын эсрэг хамтын ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Глоб Интернэшнл төв төрийн бус байгууллага

Глоб Интернэшнл төв төрийн бус байгууллага

Авлигатай тэмцэх газар “Монгол Улсын боловсролын салбарын ил тод, хариуцлагатай байдал” төслийг хэрэгжүүлэгч “Глоб Интернэшнл төв” төрийн бус байгууллага болон “Бүх нийт боловсролын төлөө” Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэлтэй хамтран Монголын баруун, зүүн бүсийн аймгуудад боловсролын илүү сайн чанартай үйлчилгээ хүргэх, төсвийн болон худалдан авах ажиллагааны ил тод, үйл явцыг сайжруулахад иргэдийн оролцоог бэхжүүлэх зорилготой Төслийн багийг мэдээлэл, арга зүйгээр хангах үүрэгтэй хамтран ажиллахаар судалгааны ажлаа эхлүүлээд байна.

Дэлгэрэнгүй