card

Мэдээлэл

АТГ: 2021 оны онцлох 21 ажил: Зохион байгуулсан судалгаанууд

АТГ: 2021 оны онцлох 21 ажил: Зохион байгуулсан судалгаанууд

"Шударга байдлын үнэлгээ", "Улс төр, шүүх, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа", "Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа" тус тус зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Гадаад харилцааг хөгжүүлснээр 2021 онд 20 тэрбум төгрөгийн хууль бус хөрөнгийг буцаан авчирсан

Гадаад харилцааг хөгжүүлснээр 2021 онд 20 тэрбум төгрөгийн хууль бус хөрөнгийг буцаан авчирсан

Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн хүрээнд Авлигатай тэмцэх газраас гадаад улсын эрх бүхий байгууллагатай үр дүнтэй хамтран ажиллаж, ялангуяа гадаад улсаас хөрөнгө буцаах, мэдээлэл солилцох чиглэлээр 2021 онд гадаадын дөрвөн улсаас 20 тэрбум төгрөгийн хууль бус хөрөнгийг буцаан авчирч ажилласан.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 245 албан тушаалтан хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 245 албан тушаалтан хамруулав

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг khutulbur.iaac.mn цахим мэдээллийн санд хүлээн авч, 21 аймгийн гүйцэтгэлийг үнэлэх ажлыг хийлээ.

Дэлгэрэнгүй
CBI Nabs Авлига нэхсэн 2 инженер

CBI Nabs Авлига нэхсэн 2 инженер

Яллагдагчийг 20,000 рупийн авлига нэхэж, авч байхад нь баривчилжээ.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн 14 байгууллагад авлигын эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн

Төрийн 14 байгууллагад авлигын эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба 2021 онд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв.

Дэлгэрэнгүй
АНУ авлигатай тэмцэх шинэ стратегийн хэрэгжилтийг хэрхэн эрэмбэлэх вэ?

АНУ авлигатай тэмцэх шинэ стратегийн хэрэгжилтийг хэрхэн эрэмбэлэх вэ?

Энэхүү санамж бичиг нь авлигыг үндэсний аюулгүй байдлын тэргүүлэх асуудлуудын нэг гэж тодорхойлжээ.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 34 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 34 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 39 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 9 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Т.Энхболд: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргуулах нь үндэслэлгүй хөрөнгөжих явдлыг илрүүлэх зорилготой

Т.Энхболд: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргуулах нь үндэслэлгүй хөрөнгөжих явдлыг илрүүлэх зорилготой

Цахим системд тухайн албан тушаалтны гаргасан мэдүүлэг он дарааллаар байршиж байгаа болохоор хяналт тавих, мэдээлэл олж авахад хялбар.

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор бүртгүүлээрэй

Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор бүртгүүлээрэй

Албан тушаалтан Та ХАСХОМ-ээ 2 дугаар сарын 15-ны дотор цахим системд бүртгүүлээрэй

Дэлгэрэнгүй
АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2022 оны №01

АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2022 оны №01

Авлигатай тэмцэх газраас эрхлэн гаргадаг "www.iaac.mn" мэдээллийн хуудасны ээлжит дугаар хэвлэгдлээ. Тус байгууллагаас 2021 онд авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга бүхий мэдээллийн хуудсыг файл хэлбэрээр татан авч болно.

Дэлгэрэнгүй