card

Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөр

“Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналт, хяналтыг сайжруулах нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

“Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналт, хяналтыг сайжруулах нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

Хэлэлцүүлгийг зохион байгуулагчдаас оролцогч талуудын саналыг тусган Улсын Их Хурал болон Засгийн газарт төсвийн асуудлаар Зөвлөмж хүргүүлэхээр тогтлоо.

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Үндэсний хорооны анхдугаар хуралдаан болов

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Үндэсний хорооны анхдугаар хуралдаан болов

Үндэсний хороо нь яам, агентлаг, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон нутгийн захиргааны байгууллага, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг уялдуулан зохицуулах, хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний төслийг Засгийн газар дэмжлээ

“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний төслийг Засгийн газар дэмжлээ

Үр дүнд нь нийтийн албаны авлигын түвшний олон улсын үнэлгээ сайжирч, улсын төсөв тэлэх, иргэдийн төрийн байгууллага, төрд итгэх итгэлийн түвшин нэмэгдсэн, иргэдийн орлого өссөн, авлигыг үл тэвчих соёл, шүгэл үлээх тогтолцоо бэхжинэ хэмээн үзэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Бүх түвшний боловсролын сургалтын хөтөлбөрт заавал тусгах агуулга, үзэл баримтлалыг хэлэлцэв

Бүх түвшний боловсролын сургалтын хөтөлбөрт заавал тусгах агуулга, үзэл баримтлалыг хэлэлцэв

“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд төрийн бус байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх нь: АТҮХ-ийн 3 дугаар зорилгын замын зураглал” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна

Зөвлөлдөх уулзалтад төрийн бус байгууллагаас гадна АНУ-ын Азийн сан, “Транспэрэнси интернэшнл Монгол” ТББ-ын төлөөлөл, Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн дарга Г.Ганбат болон гишүүн Г.Баасан, Б.Отгон, Э.Мөнхжаргал нар оролцож байр суурь, санал бодлоо илэрхийлэв.

Дэлгэрэнгүй
АНУ-ын Азийн сангийн суурин төлөөлөгчтэй уулзав

АНУ-ын Азийн сангийн суурин төлөөлөгчтэй уулзав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөртэй уялдуулан иргэний нийгмийн байгууллагыг чадавхжуулах, эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйг хөгжүүлэх, авлигатай тэмцэхэд иргэний нийгэм, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, авлигын шалтгаан, нөхцөлийг тогтоох судалгааг явуулах зэрэг чиглэлээр хамтран ажиллах боломжтой гэдэгт санал нэгдэв.

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (2023-2030)

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (2023-2030)

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (2023-2030)

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2023-2030)-ийн ТӨСӨЛ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2023-2030)-ийн ТӨСӨЛ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2023-2030)-ийн ТӨСӨЛ

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (2023-2030 он)-ийн төсөл

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (2023-2030 он)-ийн төсөл

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (2023-2030 он)-ийн төсөл

Дэлгэрэнгүй