card

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2019

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2019

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2019

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2018

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2018

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2018

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2017

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2017

Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг “Транспэрэнси Интернэшнл Солонгос” байгууллагаас боловсруулсан арга зүйн дагуу анх 2008 онд Энэтхэг, Солонгос, Бангладеш, Монгол зэрэг оронд зохион байгуулж байсан билээ. Үүнээс хойш уг арга зүйн дагуу манай улс 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 онуудад уг судалгааг зохион байгуулсан ба энэ удаа Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг 7 дахь удаагаа зохион байгуулаад байна.

Дэлгэрэнгүй
ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДЛЫН СУДАЛГАА-2016

ХҮҮХДИЙН ШУДАРГА БАЙДЛЫН СУДАЛГАА-2016

Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг “Транспрэнси Интернэшнл Солонгос” байгууллагаас боловсруулсан арга зүйн дагуу анх 2008 онд Энэтхэг, Солонгос, Бангладеш, Монгол зэрэг оронд зохион байгуулж байсан билээ. Үүнээс хойш уг арга зүйн дагуу манай улс 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 онуудад уг судалгааг зохион байгуулсан ба энэ удаа Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг 6 дахь удаагаа зохион байгуулаад байна.

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2015

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа-2015

Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг “Транспрэнси Интернэшнл Солонгос” байгууллагаас боловсруулсан арга зүйн дагуу анх 2008 онд Энэтхэг, Солонгос, Бангладеш, Монгол зэрэг оронд зохион байгуулж байсан билээ. Үүнээс хойш уг арга зүйн дагуу манай улс 2010, 2012, 2013, 2014 онуудад уг судалгааг зохион байгуулсан ба энэ удаа Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг 6 дахь удаагаа зохион байгуулаад байна.

Дэлгэрэнгүй