card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  861 903
 • Хүлээн авсан
  17 16
 • Нийт шалгасан хэрэг
  890 933
 • Ажиллагаанд байгаа
  861 861

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  76 83
 • Шинээр хүлээн авсан
  22 30
 • Нийт шалгасан
  98 113
 • Ажиллагаанд байгаа
  61 76
Бусад статистик мэдээлэл