card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  514 521
 • Хүлээн авсан
  33 8
 • Нийт шалгасан хэрэг
  547 545
 • Ажиллагаанд байгаа
  484 514

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  82 61
 • Шинээр хүлээн авсан
  11 51
 • Нийт шалгасан
  93 112
 • Ажиллагаанд байгаа
  47 82
Бусад статистик мэдээлэл