card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  747 754
 • Хүлээн авсан
  8 6
 • Нийт шалгасан хэрэг
  764 771
 • Ажиллагаанд байгаа
  753 747

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  105 93
 • Шинээр хүлээн авсан
  28 26
 • Нийт шалгасан
  133 119
 • Ажиллагаанд байгаа
  118 105
Бусад статистик мэдээлэл