card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  816 801
 • Хүлээн авсан
  20 13
 • Нийт шалгасан хэрэг
  850 834
 • Ажиллагаанд байгаа
  835 816

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  86 80
 • Шинээр хүлээн авсан
  7 52
 • Нийт шалгасан
  93 132
 • Ажиллагаанд байгаа
  65 101
Бусад статистик мэдээлэл