card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  809 807
 • Хүлээн авсан
  10 7
 • Нийт шалгасан хэрэг
  830 829
 • Ажиллагаанд байгаа
  801 809

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  97 91
 • Шинээр хүлээн авсан
  32 41
 • Нийт шалгасан
  129 132
 • Ажиллагаанд байгаа
  104 97
Бусад статистик мэдээлэл