card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  788 803
 • Хүлээн авсан
  9 15
 • Нийт шалгасан хэрэг
  820 830
 • Ажиллагаанд байгаа
  807 788

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  101 88
 • Шинээр хүлээн авсан
  45 53
 • Нийт шалгасан
  146 141
 • Ажиллагаанд байгаа
  110 101
Бусад статистик мэдээлэл