card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  844 840
 • Хүлээн авсан
  7 7
 • Нийт шалгасан хэрэг
  875 867
 • Ажиллагаанд байгаа
  849 844

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  70 79
 • Шинээр хүлээн авсан
  22 30
 • Нийт шалгасан
  92 109
 • Ажиллагаанд байгаа
  62 70
Бусад статистик мэдээлэл