card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  858 788
 • Хүлээн авсан
  18 9
 • Нийт шалгасан хэрэг
  890 820
 • Ажиллагаанд байгаа
  862 807

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  145 101
 • Шинээр хүлээн авсан
  37 45
 • Нийт шалгасан
  182 146
 • Ажиллагаанд байгаа
  125 110
Бусад статистик мэдээлэл