card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  694 632
 • Хүлээн авсан
  8 4
 • Нийт шалгасан хэрэг
  713 659
 • Ажиллагаанд байгаа
  699 643

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  44 64
 • Шинээр хүлээн авсан
  27 34
 • Нийт шалгасан
  71 98
 • Ажиллагаанд байгаа
  50 69
Бусад статистик мэдээлэл