card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  883 883
 • Хүлээн авсан
  15 18
 • Нийт шалгасан хэрэг
  922 908
 • Ажиллагаанд байгаа
  895 883

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  87 100
 • Шинээр хүлээн авсан
  36 29
 • Нийт шалгасан
  123 129
 • Ажиллагаанд байгаа
  81 87
Бусад статистик мэдээлэл