card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  890 861
 • Хүлээн авсан
  8 17
 • Нийт шалгасан хэрэг
  916 890
 • Ажиллагаанд байгаа
  900 861

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  84 76
 • Шинээр хүлээн авсан
  34 22
 • Нийт шалгасан
  118 98
 • Ажиллагаанд байгаа
  77 61
Бусад статистик мэдээлэл