card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  803 815
 • Хүлээн авсан
  12 11
 • Нийт шалгасан хэрэг
  833 840
 • Ажиллагаанд байгаа
  807 803

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  54 71
 • Шинээр хүлээн авсан
  38 19
 • Нийт шалгасан
  92 90
 • Ажиллагаанд байгаа
  75 54
Бусад статистик мэдээлэл