card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  774 753
 • Хүлээн авсан
  14 9
 • Нийт шалгасан хэрэг
  817 798
 • Ажиллагаанд байгаа
  802 774

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  75 118
 • Шинээр хүлээн авсан
  64 22
 • Нийт шалгасан
  139 140
 • Ажиллагаанд байгаа
  103 75
Бусад статистик мэдээлэл